Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 20 września 2020

Do uczestników XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

Organizatorzy i Uczestnicy

XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Ludzi Pracy na Jasną Górę

 

 

 

 


Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych z XXXVIII Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę. To tradycyjne doroczne spotkanie przypada w czasie, kiedy świętujemy 40-lecie Sierpnia’80 i powstania NSZZ „Solidarność”. Z tej szczególnej okazji kieruję słowa uznania i gorące gratulacje do wszystkich działaczy organizacji, której zasług dla naszego narodu nie sposób przecenić. Łączę się z Państwem w modlitwie za Ojczyznę i polski świat pracy, dziękując Opatrzności za dar wolności i za ten nasz wspaniały wspólny sukces, którym jest własne suwerenne państwo.

 

Jubileusz „Solidarności” zbiega się jednocześnie ze stuleciem urodzin jej duchowego patrona, naszego umiłowanego rodaka św. Jana Pawła II. To jego pontyfikat był przełomem w dziejach najnowszych Polski. Pamiętne wezwanie z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, aby Duch Święty odnowił oblicze tej ziemi, dało początek głębokiej przemianie społecznej, którą nazywamy pokojową rewolucją. Znamienne, że już rok później na bramie Stoczni Gdańskiej, która stała się kolebką i bastionem wielkiego ogólnonarodowego ruchu, strajkujący zawiesili właśnie portret papieża Polaka. Przypominał on o nauczaniu Ojca Świętego, który stanowczo bronił praw i godności ludzi pracy. Nade wszystko jednak zawieszono tam liczne wizerunki
Chrystusa i Matki Bożej na znak, że robotniczy protest i powszechne dążenia wolnościowe
są oparte na chrześcijańskich wartościach i dziedzictwie Polaków.

 

Teraz wspominamy to wszystko jako oczywistą, znaną wszystkim historię. Ale przecież wtedy budziła ona zdziwienie i niedowierzanie zarówno wśród ludzi reżimu, jak i obywateli krajów zachodnich. Bo oto przeciwko ustrojowi komunistycznemu bunt podnieśli ci, którym miał on rzekomo służyć: ludzie najcięższego trudu, pracownicy wielkich zakładów przemysłowych. Ich wystąpieniom zaś nie przyświecały hasła postępowe, lecz symbole tradycji i tożsamości narodowej. Dla wielu było zaskoczeniem, że Polacy nie chcą „prawdziwego”, „lepszego” socjalizmu, ale żądają wolnej Rzeczypospolitej, własnego suwerennego państwa.

 

Tamte doświadczenia zapisały się na trwałe w pamięci naszej wspólnoty. Wyjątkowy ruch związkowy, dbający o prawa pracownicze i kultywujący etos patriotyczny – to wyraz tego, kim jesteśmy. Sama zaś nazwa i znak „Solidarności” należą po dziś dzień do najszerzej znanych na świecie symboli polskości. Dlatego skłaniając głowę przed jej bohaterami, chcę podziękować również wszystkim, którzy kontynuują to dzieło. Uważam, że budując Polskę sprawiedliwą i solidarną, wierną swojej pamięci i wartościom, urzeczywistniamy ideały Sierpnia
i zapewniamy gospodarce narodowej dobre perspektywy rozwoju. Dziękuję Państwu, zgromadzonym na Jasnej Górze, za to, że zasady „Solidarności” są stale obecne w polskich sercach i sumieniach, a nasze wspólne dokonania świadczą o ich aktualności. I życzę nam wszystkim, abyśmy nadal kierowali się nimi w codziennej pracy zawodowej, służbie publicznej i działalności społecznej – dla Rzeczypospolitej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

_______________________

 

List odczytała minister Anna Surówka-Pasek

Poleć znajomemu