Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 19 września 2020

Do uczestników XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę

Uczestnicy

XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników

na Jasną Górę

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Szanowny Panie Dyrektorze!

Drodzy Państwo!

 

Pozdrawiam uczestników wyjątkowego spotkania leśników oraz przedstawicieli zawodów, instytucji i organizacji pozarządowych, których misją jest ochrona i pomnażanie bogactw przyrodniczych Polski. Zgodnie z tradycją już po raz 24. gromadzą się Państwo w trzecią sobotę września, aby tu, na Jasnej Górze, powierzyć Bożej Opatrzności swoją pracę, troski, radości i nadzieje; aby pogłębić integrację Państwa środowiska. Cieszę się, że również w tym trudnym czasie, jakim jest obecna sytuacja epidemiczna, dają Państwo wyraz swojemu przywiązaniu do ponadczasowych wartości, zasad i symboli, dzięki którym przetrwaliśmy najcięższe dziejowe próby, dzięki którym żyjemy jako wolny naród, jako obywatele niepodległej Rzeczypospolitej.

Z uznaniem przyjąłem wiadomość, że hasło Państwa tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Leśnicy wdzięczni za Cud nad Wisłą 1920-2020”. Niech upamiętnienie bohaterstwa polskich leśników, którzy włączyli się w obronę Ojczyzny przed bolszewicką nawałą, umocni Państwa uczucia patriotyczne. Niech będzie inspiracją do służby Polsce i Polakom w dziedzinie, która w szczególny sposób wiąże się z naszym bezpieczeństwem oraz samymi podstawami naszej egzystencji i cywilizacyjnego rozwoju.

 

Setna rocznica ocalenia wielkiego wspólnego dobra, jakim jest niepodległa Rzeczpospolita, skłania do refleksji nad obecną polityką ochrony i optymalnego wykorzystania naszych zasobów naturalnych – a także nad formami obywatelskiej aktywności nakierowanej na zachowanie tego wspaniałego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Priorytetem musi pozostać nowoczesna, zrównoważona gospodarka leśna, uwzględniająca wymogi ochrony klimatu oraz gospodarcze i ekologiczne potrzeby poszczególnych regionów kraju. Należy ją prowadzić w oparciu o wieloletnie doświadczenia polskich leśników oraz rzetelne ustalenia nauki. Podtrzymuję mój pogląd, że obecna formuła organizacyjno-prawna Lasów Państwowych powinna trwać jako najlepsza gwarancja odpowiedniej realizacji zadań leśników. Warto też kontynuować – nawet intensywniej, niż dotąd – proekologiczne działania popularyzatorskie i edukacyjne. Cieszę się, że wczoraj razem z moją Małżonką mogliśmy ponownie uczestniczyć w akcji sadzenia drzew pod hasłem #sadziMY. To ważna i cenna inicjatywa. Ufam, że w ślad za nią pojawią się następne. Ważnym wyzwaniem będzie proces tworzenia, a następnie implementacji i stosowania nowego prawa unijnego dotyczącego ochrony środowiska naturalnego. Także w tym względzie liczę na Państwa wiedzę i profesjonalizm, na oddanie, z jakim zabiegają Państwo o czystą polską ziemię, wodę i powietrze, o bioróżnorodność i zdrowie roślin oraz zwierząt, pośród których żyją i gospodarują Polacy.

 

Dziękując za Państwa odpowiedzialną pracę, wraz z Małżonką życzymy Państwu satysfakcji
z jej wyników oraz szczęścia, pomyślności i dostatku w Państwa rodzinach. Raz jeszcze najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiamy.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu