Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 września 2020

List do uczestników uroczystości odsłonięcia Pomnika Żołnierzy AK w Lesznie

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości odsłonięcia

Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej

w Lesznie

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!

Wielce Szanowni Kombatanci!

Żołnierze Rzeczypospolitej!

Szanowni Mieszkańcy Leszna! Drodzy Rodacy!

 

We wrześniu 1939 roku Polskę spotkała jedna z największych tragedii w jej ponadtysiącletniej historii. Niemiecka III Rzesza oraz sprzymierzony z nią Związek Sowiecki najechały Rzeczpospolitą niosąc jej obywatelom śmierć, zniszczenie i ogrom cierpień. Nie było miejscowości, nie było nawet jednej rodziny, która nie odczuła strasznych skutków tamtej wojny i brutalnego zniewolenia. Także tu, w Lesznie, Polacy byli rozstrzeliwani, masowo wysiedlani, zmuszani do pracy niewolniczej i szykanowani przez okupanta, który dążył do ponownej germanizacji miasta.

 

Mimo upływu 81 lat powracamy myślami do tamtych wydarzeń, bo pragniemy, żeby nic podobnego nie zdarzyło się ponownie. Pragniemy też stale wypełniać obowiązek pamięci wobec tych, którzy wtedy zginęli – tylko dlatego, że byli Polakami, zwykłymi ludźmi, którzy chcieli żyć w spokoju w rodzinnym mieście, we własnej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak mamy wieczny dług wdzięczności i czci wobec tych, którzy w imię Boga, honoru i Ojczyzny nie szczędzili żadnej ofiary, aby osłonić swoich rodaków przed aktami ludobójstwa, rabunkami i poniżeniem, przed odebraniem nam tożsamości, pamięci i duszy, aspiracji i marzeń o wolności. W pierwszym rzędzie dotyczy to żołnierzy, którzy po zakończeniu wojny obronnej 1939 roku kontynuowali podziemną walkę w skrajnie trudnych warunkach zbrodniczej okupacji. Byli to najlepsi synowie i córki Rzeczypospolitej, którzy najpierw pod sztandarem Związku Walki Zbrojnej, a następnie w szeregach Armii Krajowej utworzyli zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego – największą i najaktywniejszą w okupowanej Europie konspiracyjną formację wojskową.

 

Nieustępliwa, mężna walka tysięcy żołnierzy tej formacji na froncie wojny informacyjnej, w ramach działań wywiadowczych i dywersyjnych, podczas brawurowych akcji zbrojnych, potyczek i bitew stanowi jedną z najchlubniejszych kart w dziejach polskiego oręża. Niezwykłe bohaterstwo uczestników akcji „Burza”, w tym szczególnie Powstania Warszawskiego, wciąż kształtuje ducha patriotycznego kolejnych pokoleń Polaków. Było też inspiracją do wolnościowych zrywów i protestów w dobie zniewolenia komunistycznego. Przypomina o tym inskrypcja widniejąca na odsłanianym dzisiaj pomniku. Wpisuje ona wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku w ciąg historycznych dat związanych z walką o Polskę wolną, niepodległą i sprawiedliwą. A jednocześnie przypomina o roku, w którym dla tysięcy żołnierzy AK zakończyła się gehenna pobytu w komunistycznych więzieniach. Niech u stóp tego pomnika gromadzą się wszyscy, którzy chcą podtrzymywać pamięć o ich ofiarności i niezłomnej wierności Rzeczypospolitej Niepodległej.

 

Najserdeczniej dziękuję Działaczom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jako inicjatorom stworzenia tego monumentu, a także osobom i instytucjom, które przyczyniły się do jego odsłonięcia – w tym szczególnie przedstawicielom Ministerstwa Obrony Narodowej oraz władzom samorządowym Miasta Leszna. Dziękuję również wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej podniosłej uroczystości. Państwa obecność tutaj to cenne świadectwo miłości Ojczyzny oraz czci dla jej Obrońców. Przyjmijcie Państwo serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu