Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 września 2020

Do uczestników XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

  |   XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu wziął udział minister Andrzej Dera. Fot. KRiSfoto Krzysztof Siekielski Minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta RP do uczestników i organizatorów Zgromadzenia. Fot. KRiSfoto Krzysztof Siekielski

Uczestnicy i Organizatorzy

XXVI Zgromadzenia Ogólnego

Związku Powiatów Polskich

w Ossie

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Rodowód powiatów jako istotnych jednostek administracji, życia społecznego i cywilizacyjnego rozwoju sięga w Polsce bardzo dawnych stuleci. Terminy „powiat” oraz „starosta” zadomowiły się w polszczyźnie już od XIV-XV wieku. Współczesne wspólnoty powiatowe dziedziczą te wspaniałe, chlubne tradycje, wypełniając wiele ważnych zadań publicznych. Niedawno obchodziliśmy jubileusz dwudziestolecia reaktywowanych powiatów, które powróciły na administracyjną i samorządową mapę Polski w 1999 roku.

 

Godny uznania jest również dorobek Państwa organizacji – Związku Powiatów Polskich. Działają Państwo już od ponad dwóch dekad i z powodzeniem kontynuują misję podobnego stowarzyszenia istniejącego w latach międzywojennych w odrodzonej Rzeczypospolitej. Cieszę się, że Związek Powiatów Polskich promuje i upowszechnia ideę demokracji lokalnej, stanowiącą jeden z konstytucyjnych filarów naszego ładu ustrojowego. Państwa organizacja to wartościowe forum wymiany doświadczeń i koncepcji dotyczących powiatowego szczebla samorządowego, a także integrowania działaczy samorządowych i lokalnych społeczności wokół wspólnych celów i dla pomyślności całej naszej Ojczyzny.

 

Spotykają się dziś Państwo w szczególnych okolicznościach. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa termin tegorocznego, XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP musiał być przełożony. Cieszę się, że Państwa obrady są już obecnie możliwe – jestem przekonany, że prędzej czy później ostatecznie pokonamy zagrożenie koronawirusem i powrócimy do normalności. Samorządy powiatowe wypełniają ogromnie ważną rolę w naszej wspólnej walce z pandemią. Znajdujące się w Państwa gestii szpitale powiatowe to bardzo istotne ośrodki diagnozowania i leczenia choroby wywoływanej przez SARS-CoV-2. Chciałbym na Państwa ręce złożyć serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania wszystkim działaczom samorządowym szczebla powiatowego, którzy swoją energią, ofiarnością i talentami organizacyjnymi przyczyniają się do pokonywania związanych z tym problemów.

 

Życzę Państwu powodzenia w pokonywaniu różnorakich wyzwań, o których będą Państwo dyskutować podczas tego spotkania. Jestem dumny, że odwiedziłem wszystkie powiaty w naszym kraju, a spotkania i rozmowy, jakie odbyłem podczas tych ważnych, wzruszających wizyt, są ciągle dla mnie bardzo inspirujące. Doskonale znam osiągnięcia, nadzieje, aspiracje, potrzeby i troski społeczności powiatowych. Jestem przekonany, że powiaty są ogromnie istotną częścią samorządu terytorialnego w Polsce. Głęboko wierzę, że potwierdzą to Państwo swoimi kolejnymi sukcesami. Życzę Państwu owocnych obrad i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu