Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 września 2020

Do uczestników konferencji „Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?”

Uczestnicy i Organizatorzy

konferencji „Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?”

i finału 18. edycji konkursu „Sołtys Roku”

w Senacie RP

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku!

Szanowni Państwo Senatorowie!

Szanowni Laureaci – Panie i Panowie Sołtysi!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji „Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?” oraz finału 18. edycji konkursu „Sołtys Roku”. Instytucja sołtysa należy do tych form samorządności, które w sposób szczególny kształtują lokalne więzi. Sołtysi, pełniąc na obszarach wiejskich rolę społecznych liderów, są najbliżej spraw mieszkańców i bezpośrednio stykają się z ich codziennymi problemami. Wybrani przez swoich sąsiadów, cieszą się szczególnym zaufaniem i mogą szybko reagować na potrzeby swoich społeczności. Troszcząc się o sprawy sołectwa, dbają jednocześnie o swoje najbliższe otoczenie – i w ten sposób biorą odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za całą wspólnotę.

 

Dlatego cieszę się, że instytucja sołtysa, która w Polsce ma wielowiekową tradycję, nie tylko nie zanika, ale wręcz przeżywa swoisty renesans. Świadczy o tym najlepiej konkurs „Sołtys Roku”, w którym sami mieszkańcy rekomendują sołtysów szczególnie dobrze wywiązujących się ze swojej roli. Sylwetki laureatów pokazują, że w naszym kraju nie brak ludzi zaangażowanych, gotowych poświęcić swój czas dla innych i spojrzeć gospodarskim okiem zarówno na swoje domostwo, jak i na swoją miejscowość. Służą temu z pewnością fundusze sołeckie, które pozwalają sołtysom realizować inwestycje podnoszące jakość życia i podejmować inicjatywy wspierające lokalną aktywność. Takie działania sprawiają, że polska wieś staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym, sprzyjają również pomnażaniu kapitału społecznego i umacnianiu naszej narodowej wspólnoty. To właśnie sołtysi, budując więzi sąsiedzkie, przyczyniają się do kształtowania relacji społecznych w duchu życzliwości i odpowiedzialności za wspólne dobro.

 

Gratuluję wszystkim, którzy otrzymają dziś zaszczytny tytuł „Sołtysa Roku”. Jest to wyróżnienie, które dowodzi Państwa szczególnego społecznego zaangażowania i aktywności na rzecz innych. Życzę Państwu wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu