Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 27 września 2020

Do uczestników obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu

Uczestnicy i Organizatorzy

obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej

w Radomiu


 

 

Szanowny Panie Generale!

Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze, Pracownicy Wojsk Obrony Terytorialnej!

Szanowni Państwo!

 

Z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej przekazuję oficerom, podoficerom, żołnierzom i pracownikom Wojsk Obrony Terytorialnej zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości moje serdeczne pozdrowienia. Gratuluję Państwu dotychczasowych dokonań i osiągnięć. Jestem dumny, że najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tak profesjonalnie wywiązuje się z zadań, które zostały przed nim postawione i spełnia pokładane w nim nadzieje. Szczególne gratulacje składam 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która otrzymała dziś nadany przeze mnie sztandar. Jest to symbol najwyższych wartości, honoru, męstwa i tradycji, których każda jednostka wojskowa jest zobowiązana strzec i bronić.

 

Dziękuję dowódcy WOT, Panu Generałowi Wiesławowi Kukule, który nie szczędził wysiłku, serca i pracy, aby urzeczywistnić i rozwinąć ten ważny projekt, wpisujący się w nasze dążenie do wzmocnienia Sił Zbrojnych RP. Jestem niezmiernie wdzięczny za trud włożony w proces przygotowania żołnierzy, a także za wiedzę i profesjonalizm, z jakim Pan Generał przystąpił do tego trudnego zadania.

 

W ciągu zaledwie kilku lat istnienia Wojska Obrony Terytorialnej stały się integralną częścią Wojska Polskiego, potrzebnym uzupełnieniem formacji operacyjnych, a jednocześnie podmiotem integrującym obywateli, którym leży na sercu troska o bezpieczeństwo Ojczyzny. Należy pamiętać, że podstawową misją żołnierzy WOT jest dbanie o bezpieczeństwo regionu, w którym mieszkają. Dlatego tak widoczna jest ich pozytywna motywacja i zaangażowanie w szkolenie i działania, do których są wyznaczani. Cieszę się, że dzięki promocji służby w szeregach „terytorialsów” ta patriotyczna, propaństwowa i prospołeczna motywacja doczekała się nobilitacji i szczególnego uznania. Symboliczna dewiza „Zawsze gotowi – zawsze blisko” doskonale oddaje gotowość żołnierzy do wspierania ich „małych ojczyzn”.Jestem głęboko przekonany, że stale powiększające się szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej są efektem skutecznego systemu rekrutacji, nowoczesnej komunikacji wewnętrznej i wspierania samorozwoju – cech wyróżniających Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Formacja, która obchodzi dziś swoje święto, doskonale zdała egzaminy postawione ostatnio przez trudną, nową rzeczywistość. Zaangażowanie i pomoc w walce z koronawirusem oraz w usuwaniu skutków negatywnych zjawisk naturalnych zasługują na najwyższy szacunek i podziękowanie. Żołnierze WOT doskonale sprawdzili się w sytuacjach kryzysowych. Jestem przekonany, że właśnie te działania stanowią niezbity dowód na słuszność decyzji o utworzeniu tego rodzaju Sił Zbrojnych.

 

Nie należy też zapominać, że tradycja Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązuje do ideałów Armii Krajowej. Jak niegdyś członkowie AK, tak dziś żołnierze WOT kierują się wartościami takimi jak honor, odwaga i umiłowanie Ojczyzny. To właśnie dlatego święto Wojsk Obrony Terytorialnej ustanowiono w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
 

Pamięć o tym wielkim, zbiorowym wysiłku setek tysięcy ludzi, którzy nie wahali się ryzykować życia dla obrony i odrodzenia kraju, jest naszym wspólnym obowiązkiem. Wyrażam wdzięczność i oddaję hołd wszystkim kombatantom i weteranom za ich poświęcenie i postawę, która do dziś stanowi dla nas wzór heroizmu i oddania Rzeczypospolitej.

 

Z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej życzę Dowództwu oraz wszystkim żołnierzom i pracownikom WOT sukcesów i satysfakcji ze służby Polsce oraz wszelkiej osobistej pomyślności. Wierzę, że pełne ukompletowanie i dalszy rozwój tej formacji przyczyni się do większego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

 

 

Poleć znajomemu