Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 3 października 2020

Depesza gratulacyjna do Prezydenta Niemiec z okazji Święta Narodowego

Depesza gratulacyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

do Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Pana Franka-Waltera Steinmeiera

z okazji Święta Narodowego

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

pragnę Panu przekazać, w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Narodowego Republiki Federalnej Niemiec.

 

Okrągła rocznica zjednoczenia Niemiec, które dokonało się 30 lat temu, jest znakomitą okazją do przypomnienia historycznych zmian, do jakich doszło w Europie w tamtym okresie. Wielkie procesy społeczno-polityczne uruchomione dzięki polskiej Solidarności, pontyfikatowi papieża św. Jana Pawła II, a także dążeniu europejskich społeczeństw do odzyskania wolności, godności i podmiotowości, doprowadziły ostatecznie do obalenia komunizmu, pozwalając na nowo zjednoczyć Niemcy.

 

Bardzo cenię sobie osobisty oraz serdeczny kontakt z Panem Prezydentem. Częste i szczere rozmowy, które mamy okazję prowadzić, jeszcze mocniej utwierdzają mnie w przekonaniu, że otwarty dialog między naszymi krajami jest najlepszym narzędziem do budowy trwałych oraz partnerskich relacji. Nie mam również wątpliwości, że naszym zadaniem, jako głów państw, jest kontynuacja wysiłków na rzecz porozumienia i pojednania polsko-niemieckiego oraz pomyślnego rozwoju stosunków, zarówno na poziomie dwustronnym, jak i w ramach Unii Europejskiej.

 

Liczę również na osobiste zaangażowanie Pana Prezydenta na rzecz projektów, które wzmocnią naszą współpracę w wymiarze politycznym, gospodarczym oraz w sferze kontaktów międzyludzkich.

 

Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, wyrazy najwyższego szacunku, a także życzenia pomyślności i zdrowia dla Pana osobiście oraz dla wszystkich obywateli Republiki Federalnej Niemiec.

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Jego Ekscelencja

Pan Frank-Walter Steinmeier

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec

Berlin

Poleć znajomemu