Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 7 października 2020

Do uczestników VI Kongresu Energetycznego

Uczestnicy i Organizatorzy

VI Kongresu Energetycznego

European Green Deal w Polsce

 

 

Szanowni Państwo!

 

Najbliższa, a także dalekosiężna przyszłość energetyki oraz wiążące się z tym modele rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego to jedne z najistotniejszych wyzwań naszych czasów. W dobie kryzysu klimatycznego mają one wymiar problemów globalnych, które dotyczą właściwie każdego człowieka w każdym miejscu naszej planety.

 

Już sama ta perspektywa jest wystarczającym powodem, aby poświęcać kwestiom energetycznym jak najwięcej wnikliwej uwagi. W Polsce mamy po temu jeszcze dodatkowe ważne przesłanki. Jesteśmy w trakcie modernizacji i przekształcania naszego sektora energetycznego, który sam w sobie z wielu względów wymaga gruntownych zmian. Kiedy więc stawiamy sobie dzisiaj pytania, jak zagwarantować Rzeczypospolitej długofalowe bezpieczeństwo energetyczne, jak mądrze i odpowiedzialnie korzystać z rodzimych zasobów, jak wydajnie produkować czystą i niedrogą energię – mamy okazję, a wręcz powinność, aby poprzez podejmowane decyzje i inwestycyjne przedsięwzięcia nie tylko nadrabiać ekonomiczną lukę, ale wręcz uczynić z naszej energetyki nowoczesne koło zamachowe polskiego rozwoju.

 

Bardzo się cieszę, że szerokim forum dyskusji na te doniosłe tematy stał się Kongres Energetyczny, który już na trwałe wpisał się do polskiego życia publicznego. Składam wyrazy głębokiego uznania wszystkim inicjatorom i twórcom tej debaty. Pragnę podziękować działaczom Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych DISE we Wrocławiu za stworzenie specjalistycznego think tanku skupiającego wybitnych ekspertów oraz za zbudowanie swego rodzaju ruchu na rzecz optymalnych przemian w polskiej energetyce, łączącego wiele środowisk i przynoszącego efekt synergii. Kongres Energetyczny, odbywający się już po raz szósty, to jedno z najważniejszych forów, gdzie podejmowana jest refleksja nad problemami kluczowymi dla przyszłości Polaków.

 

Wyzwaniem, ale i szansą dla transformacji polskiej energetyki jest strategia „Europejski Zielony Ład”, przyjęta przez Komisję Europejską. Stanowi ona odpowiedź zarówno na globalny kryzys klimatyczny, jak i na dylematy dotyczące dróg zrównoważonego rozwoju w Europie, pomnażania europejskiej innowacyjności i przewag konkurencyjnych oraz odzyskiwania równowagi po dotkliwych doświadczeniach pandemii. Polska nie powinna traktować wskazań zawartych w tej strategii jako obciążających powinności, ale przede wszystkim jako sposobność do ambitnego, jakościowego skoku, który bardzo istotnie wzmocni potencjał naszej energetyki, a także całej gospodarki.

 

Paleta zagadnień, jakimi będą się Państwo zajmować podczas tegorocznej debaty, dobitnie świadczy, że świetnie Państwo rozumieją wagę stojących przed nami wyzwań. Życzę Państwu owocnych, inspirujących obrad. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników VI Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Mariusz Rusiecki.

Poleć znajomemu