Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 października 2020

List Pary Prezydenckiej z okazji obchodów 30-lecia Caritas Polska

                                                                                  Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                                                  30-lecia Caritas Polska

                                                                                 

 

 

Ekscelencje, Wszyscy Czcigodni Goście!

Czcigodny Księże Dyrektorze!

Czcigodni Gospodarze!

Wielebni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne,

Drodzy Pracownicy, Współpracownicy i Wolontariusze Caritasu!

 

Z olbrzymią radością przesyłamy wszystkim Państwu wyrazy głębokiego szacunku i uznania oraz serdeczne gratulacje z okazji 30-lecia Caritas Polska. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich twórców i współtwórców tego wspaniałego dzieła, przybyłych na jubileuszowe obchody. Życzymy Państwu satysfakcji z osiągnięć i wielu kolejnych sukcesów.

 

Od czasu reaktywacji – po upadku reżimu komunistycznego – Caritas wypełnia w Polsce niezwykle ważną misję społeczną, udzielając szerokiego wsparcia potrzebującym. Swoją działalnością charytatywną obejmują Państwo dorosłych, dzieci, rodziny i seniorów dotkniętych ubóstwem, chorobami, bezrobociem. Caritas prowadzi liczne ośrodki, świadczące różnego rodzaju opiekę, i dociera z pomocą humanitarną do ofiar kataklizmów naturalnych i wojennych w kraju i za granicą. Tam, gdzie ludzie doświadczają zła, cierpienia i krzywdy, niosą Państwo dobroć, ratunek i pociechę. Za to wszystko chcemy dziś gorąco podziękować.

 

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa służby. Mieliśmy zaszczyt nieco ją poznać, wielokrotnie spotykając się z Państwem. Gościliśmy w Pałacu Prezydenckim wolontariuszy i podopiecznych Caritasu z Drohiczyna, Krosna i innych miejscowości. Odwiedzaliśmy Państwa ośrodki w Ełku, Olsztynie, Otwocku, Piekoszowie, Sokołowie Podlaskim. Każde z tych spotkań i rozmów przybliżało nam Państwa dokonania i wyzwania, z jakimi mierzą się Państwo na co dzień. Wyrazem docenienia Państwa pracy było przyznanie Caritas Polska prezydenckiej Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” za projekt „Rodzina – Rodzinie – Pomoc Syryjczykom”. Oboje staramy się też wspomagać Państwa działalność, promując Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Ufamy, że ten niewielki wkład przyczynia się do wielkiego dobra, jakie Państwo czynią.

 

Pragniemy podziękować Państwu także za włączenie się w świętowanie jubileuszu stulecia odrodzenia Rzeczypospolitej. Historia Caritas jest spleciona z dziejami Niepodległej. Wolna Polska zawsze potrzebuje ludzi dobrej woli, serca i czynu – i sprzyja rozwojowi działalności charytatywnej. Dlatego chcemy zapewnić nie tylko o przychylności, lecz również o głębokiej wdzięczności władz państwowych za Państwa służbę. I jesteśmy przekonani, że działając nadal razem, wspierając się wzajemnie, będziemy mogli skutecznie świadczyć chrześcijańskie miłosierdzie naszym bliźnim znajdującym się w potrzebie. Tego życzymy i Caritas, i Polsce. Szczęść Boże!

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera.

  |   Minister Andrzej Dera odczytuje list od Pary Prezydenckiej. Fot Kamil Lenczewski Minister Andrzej Dera odczytuje list od Pary Prezydenckiej. Fot Kamil Lenczewski
Poleć znajomemu