Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 10 października 2020

List na obchody 30-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce

Warszawa, 10 października 2020 roku

 

 

                                                                       Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                                       30-lecia reaktywacji

                                                                       Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

                                                                       w Warszawie

 

 

Eminencje, Ekscelencje, Dostojni Goście!

Czcigodni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!

Droga Młodzieży, Szanowni Państwo!

 

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na obchodach 30-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z okazji jubileuszu gratulacje, słowa uznania i najlepsze życzenia kierujemy do wszystkich osób i środowisk, które w ciągu minionych trzech dekad współtworzyły i współtworzą to ważne i cenne dzieło.

 

Dzisiejsze uroczystości zainaugurowali Państwo w archikatedrze warszawskiej oddaniem czci Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To wymowny znak tradycji i wartości, do których odwołuje się KSM. Oczekując beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, odłożonej wskutek sytuacji epidemicznej, często wracamy teraz do jego nauczania i działalności. Należał do głównych przywódców naszego narodu w XX wieku, a jego milenijny program odnowy przyczynił się do ocalenia Polski przed zniewoleniem duchowym przez komunizm. Wśród najważniejszych owoców jego ofiarnej pracy wymienia się wybór naszego rodaka, Kardynała Karola Wojtyły, na Stolicę Piotrową. Święty Jan Paweł II, którego stulecie urodzin niedawno obchodziliśmy, kontynuował dzieło Prymasa Wyszyńskiego już nie tylko w odniesieniu do nas, Polaków, lecz do całego świata chrześcijańskiego. Obydwaj dali świadectwo osobistej wierności Ewangelii i pozostawili stale aktualne wskazania, jak naśladować Chrystusa w świecie współczesnym.

 

Bardzo cieszymy się, że z tych źródeł czerpie inspirację polska młodzież katolicka. Mogliśmy się o tym przekonać w minione wakacje podczas obozu KSM Diecezji Drohiczyńskiej w Broku. Chcemy gorąco podziękować za to spotkanie i przede wszystkim za ogromne – całym młodym entuzjastycznym sercem – zaangażowanie w pracę społeczną i charytatywną. Wolontariusze KSM na co dzień urzeczywistniają zasady solidarności i miłości bliźniego, podejmując trud na rzecz innych. Poprzez takie akcje, jak Polak z Sercem, docierają Państwo z Dobrą Nowiną, słowem otuchy i wsparciem materialnym także do naszych rodaków na wschodzie. Raz jeszcze dziękujemy za tę aktywność!

 

W dniu obchodów jubileuszowych składamy wszystkim Państwu – działaczom i asystentom kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – serdeczne życzenia wielu łask Bożych oraz wielu sił ducha i ciała do kontynuowania ważnej misji dla Kościoła i Ojczyzny. Niech wspólna formacja i służba, pełniona w duchu KSM-owskiego zawołania „Gotów!”, umacnia wśród młodych Polaków postawę aktywnej troski o tożsamość i dziedzictwo narodowe oraz dobro każdego człowieka.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Agata Kornhauser-Duda,

Andrzej Duda

Poleć znajomemu