Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 17 października 2020

Do uczestników uroczystości pogrzebowych Księdza Biskupa Jana Szarka

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa

Jana Szarka

Biskupa Seniora

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

 

Szanowni Państwo!

 

Modlitwą i serdeczną pamięcią towarzyszę dzisiaj w ostatniej drodze Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Szarka. Jego odejście to wielka strata nie tylko dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W Jego osobie straciliśmy świadka wartości ewangelicznych, człowieka wielkiej wiary, prawości i kultury ducha.

 

Dał się poznać jako troskliwy duszpasterz i znakomity organizator. Zasłużony dla rozwoju wspólnoty luterańskiej w okresie zniewolenia komunistycznego, w roku 1991 otrzymał szczególny mandat zaufania, jakim była funkcja Biskupa Kościoła. Pełnił ją przez dziesięć lat, stawiając czoła wielu wyzwaniom tamtego czasu – na gruncie głębokich przemian społecznych i ekonomicznych oraz w sferze duchowości. Jako pierwszy prezes Diakonii Kościoła Ksiądz Biskup Szarek zabiegał o pomoc dla osób najbardziej potrzebujących, bez względu na ich wyznanie. Wniósł cenny wkład w rozwój działalności charytatywnej i wolontariatu w naszej Ojczyźnie.

 

Kontynuując najlepsze tradycje polskiego ewangelicyzmu, w duchu tolerancji, dialogu i pokoju religijnego dążył do zbliżenia i ściślejszej współpracy wyznań chrześcijańskich. Przez dwie kadencje był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Przyczynił się do uzgodnienia treści oraz podpisania historycznej deklaracji Kościołów w Polsce o wzajemnym uznaniu ważności sakramentu chrztu. Jego staraniem Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zyskało charakter ponadkonfesyjny. Ksiądz Biskup Jan Szarek godnie i aktywnie reprezentował Kościół luterański w Polsce na forach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Testament dobra, które wyświadczył swoim braciom w wierze, ruchowi ekumenicznemu w Polsce oraz całej naszej wspólnocie obywatelskiej nigdy nie zostanie zapomniany.

 

Rodzinie i przyjaciołom Księdza Biskupa, a także Duchowieństwu i Wiernym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej składam z serca płynące wyrazy współczucia.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Poleć znajomemu