Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 listopada 2020

VIII edycja Nagrody Strażnik Pamięci

                                                                                   Organizatorzy i Uczestnicy gali

                                                                                   VIII edycji Nagrody Strażnik Pamięci

                                                                                   w Warszawie

 

Szanowni Państwo!

 

Przesyłam pozdrowienia wszystkim uczestnikom gali VIII edycji Nagrody Strażnik Pamięci. Konwencjonalne zdanie powitania nabiera w tym dramatycznym czasie wyjątkowego, dosłownego sensu. Trwająca pandemia koronawirusa skłania, by w trosce o bezpieczeństwo własne i innych ograniczać poruszanie się i bezpośrednie spotkania. Tym serdeczniej chcę pogratulować laureatom i nominowanym, a także członkom kapituły i inicjatorom Nagrody.

 

Pamięć historyczna zwyciężyła. Jest dziś jednym z najważniejszych wyznaczników wspólnej tożsamości naszego narodu. To wielka zasługa licznych osób i środowisk, organizacji i instytucji, których osiągnięcia honoruje ten doroczny laur. Dzięki kreatywnym inicjatywom, wytrwałej pracy społecznej i opiece mecenasów dziedzictwo naszych narodowych bohaterów i pozostawione przez nich wzorce urzeczywistniania etosu patriotycznego są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Młodzi Polacy, uformowani już w na powrót niepodległej Ojczyźnie, nieobciążeni bagażem przeżyć z czasów reżimu komunistycznego, bez problemu rozróżniają, kto w naszej historii zasługuje na upamiętnienie, a kto na potępienie, kto był bohaterem, a kto zdrajcą. Jestem przekonany, że to wspaniały kapitał społeczny, który będzie procentował dla naszego wspólnego dobra – Rzeczypospolitej.

 

Historia nigdy bowiem nie dobiega końca. Jesteśmy właśnie świadkami jej kolejnego dramatycznego rozdziału, który zapisze się w pamięci całego świata. Sytuacja epidemiczna zmienia nasze wyobrażenia o współczesności i oczekiwania odnośnie do przyszłości, ale też spojrzenie na przeszłość. Biorąc udział w wydarzeniach, które przejdą do historii, doceniamy ich obecnych największych bohaterów. Ci, którzy walczą z niewidzialnym przeciwnikiem, ratując życie i zdrowie całej naszej wspólnoty, są przecież zwykłymi ludźmi, często naszymi znajomymi, krewnymi, sąsiadami. Dają przykład bohaterstwa w teraźniejszości i inspirują do patrzenia także na dawnych bohaterów jako na żywych ludzi. Nikt z nich nie był idealny, mieli swoje słabości, czasem małości. Ale umieli wznieść się ponad nie i w godzinie próby „zachować się jak trzeba”.

 

Uważam, że to również ważna inspiracja dla nas, współczesnych Polaków, byśmy podejmowali podobny wysiłek. Bo każdy z nas może zostać bohaterem, a każdy bohater zasługuje na wdzięczność i pamięć. Za pielęgnowanie tej pamięci raz jeszcze Państwu dziękuję. Gratulując przyznanych nagród, życzę Państwu zdrowia i sił do kontynuowania tej ważnej misji.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu