Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 listopada 2020

List do uczestników mszy św. w intencji pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

  |   Msza Święta w intencji pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Msza odprawiona w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie List Prezydenta odczytał minister Adam Kwiatkowski List Prezydenta odczytał minister Adam Kwiatkowski Msza Święta w intencji pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

Uczestnicy uroczystej Mszy Świętej

w intencji pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela

w Warszawie

 

 

Z okazji zbliżającej się Barbórki pragnę serdecznie pozdrowić całą wspólnotę pracowniczą Polskiej Spółki Gazownictwa oraz złożyć Państwu wyrazy uznania i najlepsze życzenia. Jestem pewien, że z dumą i satysfakcją przeżywają Państwo święto Górniczej Braci. Polska Spółka Gazownictwa stanowi ważną część naszego systemu wydobywania oraz dystrybucji paliw kopalnianych. Łączę się z Państwem w modlitwie do świętej Barbary – patronki górników, opiekunki trudnej i niebezpiecznej pracy – aby Jej wstawiennictwo i błogosławieństwo stale Państwu towarzyszyło.

 

Może na co dzień zbyt rzadko sobie uświadamiamy, jak ważny jest trud pracowników branży wydobywczej. Bez surowców pozyskiwanych z wnętrza ziemi społeczeństwa nie mogłyby się rozwijać, a gospodarka, przemysł i technika dawać nam tylu twórczych możliwości. Gaz ziemny jest szczególnie istotnym źródłem energii. Warto pamiętać, że wraz z pierwszymi próbami jego masowego zastosowania rozpoczęła się w życiu społeczeństw nowa epoka – oświetlenie gazowe na trwałe rozproszyło ciemności na ulicach wielu miast.

 

Gazownictwo na ziemiach polskich ma długie, ponad 160-letnie tradycje. Obecnie Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego błękitnego paliwa. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za niełatwą, wymagającą pracę, dzięki której nawet w trudnym czasie pandemii koronawirusa dostawy do milionów polskich odbiorców odbywają się w sposób ciągły, bezpieczny i niezagrożony.

 

Ze względu na wiele swoich zalet gaz jest bez wątpienia paliwem przyszłości. Jako paliwo niskoemisyjne ma on coraz szersze zastosowanie w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także w transporcie. Tym większe jest znaczenie Państwa profesji – tworząc nowoczesne systemy dystrybucji, przyczyniają się Państwo do budowania w Polsce konkurencyjnej, proekologicznej gospodarki, gotowej do podjęcia wyzwań XXI wieku.

 

Spotykają się dziś Państwo w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej – miejscu mocno wpisanym w polską duchowość, historię i kulturę, miejscu zaprzysiężenia Konstytucji 3 maja, koronacji polskich władców i pochówku prezydentów Rzeczypospolitej. Wspólna modlitwa w tym wyjątkowym sanktuarium jest świadectwem zrozumienia, jak ważne w codziennej służbie państwu polskiemu i rodakom jest odwoływanie się do tradycyjnych wartości. W barbórkowy czas wszystkim pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa składam serdeczne życzenia pomyślności, a przede wszystkim zdrowia. Życzę Państwu, Państwa rodzinom i bliskim wiele dobra i szczęścia. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam. Szczęść Boże!

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał minister Adam Kwiatkowski.

Poleć znajomemu