Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 grudnia 2020

Do uczestników gali wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Uczestnicy

uroczystości on-line wręczenia

Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

 

Wielce Szanowni Laureaci!

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Przedstawiciele Fundacji na rzecz Nauki Polskiej!

Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości, wyjątkowej także pod względem swojej formuły!

Drodzy Państwo!

 

To dla mnie zaszczyt i prawdziwa radość, że w imieniu Rzeczypospolitej i jej obywateli mogę zwrócić się dzisiaj do reprezentantów czołówki polskich badaczy. Proszę Państwa o przyjęcie uroczystych gratulacji i wyrazów najwyższego uznania dla osiągnięć, które uhonorowane zostały elitarną nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – laurem cieszącym się renomą „polskiego Nobla”. Życzę, aby dalszy rozwój Państwa karier zaowocował wieloma nowymi sukcesami. Znając dokonania i potencjał naszych uczonych, niecierpliwie oczekuję dnia, w którym bądź to ktoś z Państwa grona, bądź to inny polski naukowiec otrzyma tę najwyżej cenioną w świecie nauki nagrodę, którą 125 lat temu ufundował Alfred Nobel. Szczególną satysfakcję sprawiłaby nam wszystkim wiadomość, że wyróżnienie to otrzymuje znakomity specjalista lub szef zespołu badawczego pracujący tu, w Polsce. Każde takie wybitne, a jednocześnie odpowiednio docenione i nagłośnione osiągnięcie inspiruje i motywuje przyszłych polskich adeptów nauki. To impulsy, które mogą zaważyć na naukowych i życiowych wyborach młodego pokolenia badaczy, Państwa uczniów i następców.

 

Bohaterami tej uroczystości są naukowcy  legitymujący się wyjątkowymi, znaczącymi odkryciami. Pani Profesor Ewa Górecka z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła nowy typ materiałów ciekłokrystalicznych. Kolejny reprezentant tej uczelni, a jednocześnie NASA Jet Propulsion Laboratory i California Institute of Technology, Pan Profesor Krzysztof Górski, opracował i wdrożył nowatorską metodologię z obszaru badań kosmologicznych. Pan Profesor Jacek Radwan z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentował istotne ustalenia dotyczące ewolucji genów w kontekście odporności organizmów; to zagadnienie szczególnie interesujące w odniesieniu do obecnej sytuacji epidemicznej. Wreszcie Pan Profesor Romuald Schild, przedstawiciel stołecznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, rzucił nowe światło na klimat i środowisko jako czynniki kształtujące życie społeczno-kulturowe naszych przodków z epoki kamiennej.

 

Raz jeszcze gratulując tych dokonań pragnę podkreślić, że Państwa prace – choć poszerzają zasób wiedzy całej ludzkości – stanowią też niezwykle cenną zasługę dla Rzeczypospolitej. Dobrze funkcjonująca sfera nauki i szkolnictwa wyższego jest bowiem szczególnie ważnym, jeśli nie najistotniejszym czynnikiem sukcesu współczesnych państw i społeczeństw, warunkiem ich wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, zamożności i prestiżu. Wielokrotnie deklarowałem, że rozwój polskiej nauki, innowacyjności, synergicznej współpracy ośrodków naukowo-badawczych, instytucji państwowych i polskich przedsiębiorstw – ale też rozwój nauk humanistycznych, pomagających nam opisać i zrozumieć świat ludzkich spraw – uważam za jedno z najważniejszych i najpilniejszych wyzwań stojących przed Polską. Tym goręcej dziękuję twórcom i działaczom Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – obchodzącej w tym roku jubileusz trzydziestolecia – za to, że z powodzeniem wprowadzają w czyn jej motto: wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi. Panie Prezesie, Szanowni Państwo – serdecznie gratuluję wyników Państwa bardzo ważnego i bardzo potrzebnego zaangażowania społecznego!

 

Panie i Panowie, ufam, że jako reprezentanci elit intelektualnych zechcą Państwo aktywnie uczestniczyć w debacie na temat stojących przed nami bezprecedensowych wyzwań cywilizacyjnych. Liczę na to, że ekspertyzy i kompetentne opinie polskich uczonych pomogą lepiej pokierować rozwojem Polski i świata w XXI wieku. Ponawiając życzenia wielu nowych, przełomowych odkryć oraz osobistej satysfakcji z ich pozytywnego wpływu na nasze życie – najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu