Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 9 stycznia 2021

Do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Ojca Macieja Zięby

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych
śp. Ojca Macieja Zięby OP
we Wrocławiu
 
 
 
 
 
Ekscelencje, Dostojni Goście!
Drodzy Najbliżsi i Przyjaciele Zmarłego!
Czcigodni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!
Wszyscy Członkowie Rodziny Dominikańskiej!
 
Z ogromnym smutkiem żegnamy dzisiaj Ojca Macieja Ziębę, jedną z najwybitniejszych współczesnych postaci polskiego Kościoła i bohatera wolnej Polski. Przez całe swoje życie – najpierw jako osoba świecka, później duchowny – był człowiekiem głęboko, całym sercem i umysłem zaangażowanym w sprawy naszego narodu i Ojczyzny. Jedną ze swoich książek, w której pisał o sprawach dlań najważniejszych: religii i nauce oraz osobistych doświadczeniach w zakonie dominikańskim, zatytułował Biało-czarne zapiski. Parafrazując ten tytuł, można powiedzieć, że Jego życie zostało zapisane w barwach biało-czerwonych.
 
Jego mądra, odważna i aktywna postawa w czasach opozycji antykomunistycznej, jak i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą była wzorem odpowiedzialności za dobro wspólne. Śp. Ojciec Maciej Zięba wywarł wielki wpływ na formowanie nowych pokoleń Polaków, którzy w dorosłe życie wchodzili już we własnym suwerennym państwie. Wybitny znawca katolickiej nauki społecznej, egzegeta i popularyzator nauczania św. Jana Pawła II, w swojej działalności harmonijnie łączył dwa wymiary: duszpasterski i obywatelski.
 
Niestrudzenie tłumaczył, jak można i warto godzić zasady wolnego rynku z tradycją, etyką i zasadami chrześcijańskimi. Dzięki bliskim, serdecznym kontaktom z międzynarodowym środowiskiem filozofów polityki przyczynił się do upowszechnienia w Polsce nowoczesnego spojrzenia na relacje wiary i ekonomii. Wśród wielu Jego dzieł miejsce wyjątkowe zajmował Instytut Tertio Millennio, który dla bardzo licznych młodych ludzi stał się źródłem inspiracji do podejmowania obowiązków wobec wspólnoty kościelnej i politycznej poprzez aktywność w sferze publicznej, społecznej i państwowej.
 
Szanowni Państwo!
 
Właśnie teraz, kiedy tak potrzebujemy ponownej refleksji nad dziedzictwem myśli papieża Polaka, odejście Ojca Macieja Zięby odczuwamy szczególnie boleśnie. Będzie Go nam brakowało, ale ufam, że tym częściej i wnikliwiej będziemy wracać do Jego publikacji i wypowiedzi, szukając w nich wskazań aktualnych w obecnym momencie naszej historii.
 
Dla uczczenia wybitnych zasług w działalności opozycyjnej na rzecz odzyskania wolności słowa i demokracji oraz w propagowaniu społecznej nauki Kościoła w czasach niepodległej Ojczyzny nadałem śp. Ojcu Maciejowi Ziębie pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.
 
Rodzinie, bliskim, przyjaciołom, współbraciom i współpracownikom Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.
 
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie!
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
 
W imieniu Prezydenta RP list odczytała szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych, która na ręce brata Zmarłego przekazała nadane pośmiertnie odznaczenie – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.
Poleć znajomemu