Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 23 stycznia 2021

Do Księdza Biskupa Arkadiusza Trochanowskiego

Olsztyn | Święcenia biskupie ks. Trochanowskiego i ingres do katedry eparchii olsztyńsko-gdańskiej

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Arkadiusz Trochanowski
Eparcha Olsztyńsko-Gdański
 
Ekscelencjo, Wielce Czcigodny Księże Biskupie!
 
Z okazji przyjęcia święceń biskupich składam Ekscelencji uroczyste gratulacje oraz serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, dobrej współpracy z duchowieństwem i świeckimi oraz owocnego arcypasterskiego posługiwania. Niech wypełnianie tej nowej, niezwykle odpowiedzialnej misji przyniesie Księdzu Biskupowi wiele satysfakcji i radości – a wszystkim, których powierzono opiece Ekscelencji, jak najwięcej duchowego dobra.
 
Objęcie przez Księdza Biskupa kanonicznych rządów w nowo utworzonej eparchii olsztyńsko-gdańskiej jest ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. To oznaka jego rozwoju oraz troski o potrzeby wiernych także na północnych i wschodnich ziemiach naszej Ojczyzny. Jestem przekonany, że bogate doświadczenia Ekscelencji jako duszpasterza i organizatora oraz uwrażliwienie na zagadnienia ekumenizmu pozostaną niezwykle cenne i ważne w krzewieniu sprawiedliwości, solidarności, poszanowania wolności i pokoju. Wartości, które od wieków współtworzą fundamenty cywilizacji europejskiej oraz aksjologiczne podstawy rozwoju, wzrostu i sukcesów wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej.
 
Raz jeszcze proszę Ekscelencję o przyjęcie gratulacji oraz życzeń pomyślnej, długoletniej posługi biskupiej – z pożytkiem dla polskich grekokatolików i całej naszej obywatelskiej wspólnoty. 

 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
 
Poleć znajomemu