Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 5 marca 2021

List Prezydenta RP do Tadeusza Ferenca

  |   Rzeszów | Uroczystość w Ratuszu Urzędu Miejskiego. Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta RP do Tadeusza Ferenca. Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa Rzeszów | Uroczystość w Ratuszu Urzędu Miejskiego. Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta RP do Tadeusza Ferenca. Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa Rzeszów | Uroczystość w Ratuszu Urzędu Miejskiego. Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta RP do Tadeusza Ferenca. Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa List Prezydenta RP do Tadeusza Ferenca. Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa

Pan

Tadeusz Ferenc

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

 

W chwili, gdy postanowił Pan złożyć pełniony przez siebie urząd i gdy kończy Pan swoją prawie już dwudziestoletnią misję Prezydenta Rzeszowa, pragnę wyrazić mój szacunek i uznanie dla Pańskich dokonań. Jestem przekonany, że zapisuje się Pan na trwałe w historii Rzeszowa jako jego znakomity i wielce zasłużony dla rzeszowian włodarz. Cały ogromny dorobek Pańskich starań dla dobra miasta i jego mieszkańców jest jednocześnie znaczącym wkładem w rozwój naszej Ojczyzny – za co chciałbym Panu serdecznie podziękować.

 

Uważam, że Pańskie osiągnięcia są pięknym dowodem siły, sprawczości i gospodarności polskiego samorządu terytorialnego. Pokazał Pan, jak wiele znaczy obywatelska energia i lokalny patriotyzm. Pańskie sukcesy mogą być inspiracją, świadcząc o tym, że nawet najbardziej ambitne wizje są możliwe do urzeczywistnienia dzięki konsekwentnej pracy, talentowi budowania międzyludzkich więzi i umiejętności wykorzystywania bogatego miejscowego potencjału.

 

Został Pan pierwszym Prezydentem Rzeszowa wybranym w wyborach powszechnych. Swoim społecznym słuchem, troską o miasto i kreatywnością udowodnił Pan, że jest „właściwym człowiekiem na właściwym miejscu”. Na listę Pańskich osiągnięć składa się m.in. powiększenie powierzchni miasta, co pomnożyło możliwości rozwoju Rzeszowa, utworzenie specjalnych stref ekonomicznych i przyciągnięcie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, prężny rozwój budownictwa mieszkaniowego, czy też intensywna rozbudowa i modernizacja infrastruktury miejskiej. Rzeszów pod Pańskim zarządem umocnił także swoje atuty jako ważny ośrodek akademicki i kulturalny, jako miasto zwrócone w przyszłość, a jednocześnie pieczołowicie dbające o swoje historyczne dziedzictwo. Potwierdzeniem tych dokonań stało się wiele prestiżowych nagród, przyznanych zarówno Panu indywidualnie, jak i wspólnocie mieszkańców. Rzeszów jest miejscem, które dzisiaj urzeka i przyciąga, miejscem, z którego rzeszowianie są dumni i wiążą z jego rozwojem swoje życiowe plany. Myślę, że jest to dla Pana źródłem wielkiej satysfakcji.

 

Raz jeszcze składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie za owoce Pańskiej wieloletniej pracy. Jestem przekonany, że rzeszowska społeczność zawsze będzie mogła liczyć na możliwość korzystania z Pańskiej wielkiej wiedzy i doświadczeń. Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, życzenia dobrego zdrowia, wielu sił i wszelkiej pomyślności.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List przekazał minister Wojciech Kolarski podczas uroczystości w Ratuszu Urzędu Miejskiego w Rzeszowie.

Poleć znajomemu