Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 11 marca 2021

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 

 

Życzenia

z okazji Dnia Sołtysa 2021

 

 

 

 

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi!

 

Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za pracę, jaką wykonują Państwo na rzecz lokalnych wspólnot, dbając o swoje najbliższe otoczenie, o dobrosąsiedzkie relacje, o potrzeby Państwa miejscowości. Są Państwo liderami i gospodarzami wybranymi przez sąsiadów, by ich reprezentować, rozwiązywać problemy i troszczyć się o wspólne sprawy. Bycie sołtysem to dowód wielkiego zaufania, ale także olbrzymie zobowiązanie. Tym bardziej godny uznania jest fakt, że tak wielu z Państwa sprawuje swoją funkcję od wielu lat, a nawet dziesięcioleci.

 

Polska wieś w ostatnim czasie mocno się zmieniła. Nie ulega wątpliwości, że jest w tym również Państwa wielka zasługa. To Państwo zachęcają do wspólnego działania, organizują życie sąsiedzkie, dają dobry przykład swoją gospodarnością. To w dużej mierze dzięki sołtysom na polskiej wsi wciąż silne są więzi międzyludzkie, a w codziennych relacjach nadal żywa jest wzajemna życzliwość i chęć współdziałania. Swoją pracą przyczyniają się Państwo do poprawy jakości życia na terenach wiejskich, a sołectwa stają się obrazem możliwości Polski, w której wyzwolona została obywatelska aktywność i solidarność.

 

Dziękując raz jeszcze za Państwa talenty, pomysły i zaangażowanie, życzę Państwu jak największej satysfakcji ze wszystkich podejmowanych działań oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

 

Poleć znajomemu