Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 27 marca 2021

Jubileusz urodzin Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego

 

                                                                                              Pan

Jan „Ptaszyn” Wróblewski

 

 

 

 

 

Wielce Szanowny Panie, Dostojny Jubilacie!

 

 

Przesyłam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia w związku z jubileuszem Pańskich 85. urodzin, a zarazem 65-leciem pracy twórczej. Z tej okazji pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla Pana zasług dla rozwoju muzyki jazzowej w Polsce.

 

Pańska droga artystyczna i dorobek są tak imponujące, że czynią Pana nie tyle wybitnym znawcą, praktykiem i teoretykiem, co wprost człowiekiem instytucją w świecie jazzu. Już samo wyliczenie zespołów, projektów, wydarzeń, które Pan współtworzył w kraju i za granicą, często w składzie międzynarodowym, dalece przekroczyłoby ramy niniejszego listu. Zapewniają one Panu
znamienite i trwałe miejsce w ścisłym gronie polskich znakomitości jazzowych, tuż obok Pańskich „pierwszych mistrzów”: Krzysztofa Komedy, Andrzeja Kurylewicza i Andrzeja Trzaskowskiego.

 

Nie sposób też przecenić roli, którą odgrywa Pan jako popularyzator tego gatunku muzycznego. Na Pańskiej audycji Trzy kwadranse jazzu, emitowanej od przeszło pół wieku na falach Programu III Polskiego Radia, wychowało się już kilka pokoleń melomanów. Niestrudzenie dzieląc się wiedzą, fascynacją i wciąż nowymi odkryciami, kształtuje Pan zmysł estetyczny i krytyczny słuchaczy, zarażając kolejne generacje własnym entuzjazmem.

 

Wszystko to stanowi wspaniały wkład w polską kulturę, ale ma też istotny wymiar społeczny. Jak pamiętamy, jazz był gatunkiem zakazanym w czasach stalinizmu. I chociaż później komunistyczny reżim pozwolił na granie go za żelazną kurtyną, to dla nas, ludzi Europy Środkowo-Wschodniej, muzyka ta do dziś ściśle wiąże się z wolnością. W naszych oczach artyści jazzowi wciąż pozostają tymi, którzy swoją ekspresją i improwizacją tworzą przestrzeń swobody i radości. I za to chcę Panu dzisiaj szczególnie podziękować.

 

Gratulując Panu jeszcze raz tego pięknego podwójnego jubileuszu, składam życzenia satysfakcji i zadowolenia z osiągnięć, a przede wszystkim dalszych długich lat w zdrowiu i pełni sił ducha i ciała, potrzebnych do kontynuowania pracy artystycznej i dziennikarskiej.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu