Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 8 kwietnia 2021

Do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Biskupa Jana Purwińskiego

Uroczystości pogrzebowe śp. Biskupa Jana Purwińskiego. List Prezydenta Andrzeja Dudy odczytał Zastępca Ambasadora RP w Kijowie Michał Giergoń. Fot. Ambasada RP w Kijowie

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych
śp. Biskupa Jana Purwińskiego
w Żytomierzu
 
 
 


Ekscelencje Księża Biskupi! Czcigodni Kapłani!
Szanowni Przedstawiciele Władz Rzeczypospolitej!
Szanowni Przedstawiciele Żytomierskich Władz Państwowych i Samorządowych!
Szanowni Przedstawiciele Żytomierskiego Związku Polaków na Ukrainie!
Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!
 

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Biskupa Jana Purwińskiego. Żegnamy dzisiaj wspaniałego kapłana, który całe swoje życie poświęcił służbie Kościołowi i wiernym na wschodzie, i gorącego polskiego patriotę, ogromnie zasłużonego dla zachowania dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej.

 

Rodem z historycznych Inflant Polskich, od młodości doskonale znał realia życia pod władzą sowiecką. Nie bacząc na wrogość komunistów wobec chrześcijaństwa, wybrał trudną drogę posługi duszpasterskiej. Przez 30 lat kapłaństwa wspierał duchowo najpierw katolików na Łotwie, a następnie na Ukrainie. Był człowiekiem mocnej wiary, wielkiej odwagi i mądrości. Zawsze stał po stronie dobra i prawdy, niestrudzenie spieszył z sakramentalną i materialną pomocą bliźnim. A jednocześnie potrafił ustrzec siebie i innych przed prześladowaniami, gdy te nie były nieuniknione i nie przyniosłyby pożytku wartego cierpień.

 

Kiedy upadał komunizm, został przez papieża Jana Pawła II wyniesiony do godności biskupiej, którą pełnił przez kolejne 30 lat. W tym czasie stał się odnowicielem Kościoła na środkowej Ukrainie. Po 70 latach ateizacji i represji chrześcijanie i wyznawcy innych religii znów mogli korzystać z wolności. Dzięki rozwadze i autorytetowi, jakim powszechnie cieszył się Biskup Jan Purwiński, wpłynął On na to, że masowe przebudzenie duchowe nie przyniosło podziałów i konfliktów w miejscowym społeczeństwie. Niestrudzenie zabiegał o odbudowę struktur kościelnych i rozwijał działalność dobroczynną. Ratował kresowe pamiątki i popierał pielęgnowanie tradycji narodowych wśród tutejszych Polaków, a zarazem umacniał przyjaźń między Polską a Ukrainą.

Poczytuję sobie za zaszczyt, iż za wybitne zasługi dla Kościoła i Ojczyzny mogłem nadać Mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Głęboko wierzę, że śp. Biskup Jan Purwiński pozostanie na zawsze w pamięci ludzi tu, na Żytomierszczyźnie i całej Ukrainie, na Łotwie i w Polsce jako szczególny wzór pasterza, który dba o swoje owce, nie zapominając nigdy też o pozostałych. Polska i, jestem przekonany, że również Ukraina są Mu za to głęboko wdzięczne.


Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
Poleć znajomemu