Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Życzenia Pary Prezydenckiej dla podpułkownika Stanisława Sierawskiego

Pan

Podpułkownik Stanisław Sierawski

 

 

Szanowny Panie Pułkowniku – Dostojny Jubilacie!

 

Łączymy się z Panem serdecznymi myślami w dniu 106. rocznicy Pańskich urodzin. Składamy Panu gratulacje z okazji tego pięknego święta. Jest ono poruszającym przeżyciem nie tylko dla Pana osobiście, lecz także dla Pańskich Bliskich i całej Pana lokalnej wspólnoty. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia oraz wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

 

Całym swoim życiem daje Pan wspaniały przykład, czym jest patriotyzm, służba Ojczyźnie, żołnierska odwaga i honor. To dzięki ludziom takim jak Pan Polska jest wolna i niepodległa. We wrześniu 1939 roku walczył Pan w pierwszym szeregu obrońców Rzeczypospolitej. Jako dowódca drużyny granatników razem z towarzyszami broni odpierał Pan ataki niemieckich wojsk na twierdzę Modlin. Otrzymany wówczas awans do stopnia plutonowego i odznaczenie zaszczytnym Krzyżem Walecznych były wyrazem uznania dla Pańskiej ofiarności.

 

Zaznał Pan goryczy niewoli w obozie jenieckim, ale udało się Panu powrócić do domu, w rodzinne strony, gdzie już wkrótce na nowo podjął Pan walkę z okupantem w szeregach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Składał Pan dowody odwagi, poświęcenia i zaangażowania, uczestnicząc w akcjach sabotażowych i dywersyjnych oraz przekazując młodym konspiratorom swoją wiedzę wojskową. Gdy o godzinie „W” 1 sierpnia 1944 roku bój o wolność rozpoczęła Warszawa, brał Pan udział w powstańczych zmaganiach. Zawsze gotowy był Pan odpowiedzieć na wezwanie Ojczyzny,  nie szczędząc Polsce swych sił i umiejętności.

 

Jako bohater walk o niepodległość powinien  Pan w latach powojennych odbierać wyrazy czci i wdzięczności. Nie było to jednak możliwe w kraju zawładniętym przez komunistyczny reżim – jako „politycznie podejrzany” stał się Pan ofiarą inwigilacji. Tym bardziej więc teraz, w imieniu Rzeczypospolitej i Rodaków, składamy hołd Pańskim patriotycznym zasługom. Proszę przyjąć, Panie Pułkowniku, najserdeczniejsze podziękowanie za wszystko, co uczynił Pan dla Polski. Dziękujemy także za to, że nieustannie inspiruje Pan do ofiarnej, odpowiedzialnej służby Ojczyźnie, będąc nauczycielem wartości i moralnym autorytetem dla młodszych pokoleń.

 

W dniu Pana pięknego jubileuszu składamy życzenia dobrego zdrowia i samopoczucia, pogody ducha, uśmiechu i szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Niech każda chwila wypełniona będzie radością i spokojem, niech stale gości w Pańskim sercu poczucie spełnienia, duma i satysfakcja. Najlepsze życzenia kierujemy także do Pańskich Bliskich, ciesząc się razem z Nimi dzisiejszym uroczystym świętem. Raz jeszcze gratulujemy i przesyłamy bardzo serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

 

List oraz kwiaty od Pary Prezydenckiej przekazał minister Wojciech Kolarski.

Poleć znajomemu