Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 maja 2021

Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Organizatorzy i Uczestnicy

                                                                                   spotkania on-line

                                                                                   z okazji Dnia Położnej

                                                                                   i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

 

 

 

Szanowne Panie!

 

Z okazji obchodów Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki składamy Paniom gratulacje i najserdeczniejsze życzenia. Chcemy dzisiaj z całego serca podziękować szczególnie 
za służbę pełnioną w ciągu ostatniego roku, kiedy przyszło się mierzyć z nieznanymi wcześniej wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. W tych nieraz dramatycznych okolicznościach doskonałe przygotowanie zawodowe, profesjonalizm i oddanie swojej pracy Pielęgniarek i Położnych przyczyniły się do uratowania zdrowia i życia wielu tysięcy pacjentów.

 

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, a zarazem współczucie, empatia i zwykła ludzka dobroć, z jakimi wykonują Panie swoją pracę, mają ogromne znaczenie i są powszechnie doceniane. Pielęgniarki zawsze stoją na pierwszej linii frontu w zmaganiach z chorobami i mają najbliższy i najczęstszy kontakt z cierpiącymi bliźnimi. Położne towarzyszą pacjentkom 
w najważniejszych, przełomowych chwilach życia, wspierając je w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opiekując się matkami i ich nowo narodzonymi dziećmi. Z tych też powodów w obliczu niezwykle groźnej epidemii należą Panie do osób najbardziej narażonych na zarażenia, a mimo to z odwagą, determinacją i pełnym poświęceniem służą Panie drugiemu człowiekowi. Pań postawa budzi nasz głęboki szacunek i w pełni zasługuje na wdzięczność milionów rodaków.

 

Raz jeszcze serdecznie Panie pozdrawiamy i wyrażamy najwyższe uznanie dla pracy Pielęgniarek i Położnych. Życzymy wszystkim Paniom zdrowia i wszelkiej pomyślności w dalszym pełnieniu tej wyjątkowej misji dla dobra innych ludzi, a także w życiu osobistym i rodzinnym.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii 

Agata Kornhauser-Duda 

Andrzej Duda 

 

Podczas wirtualnego spotkania list Pary Prezydenckiej odczytała Minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

 

Poleć znajomemu