Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 czerwca 2021

Depesza gratulacyjna do Prezydenta-elekta Państwa Izrael Izaaka Herzoga

Jego Ekscelencja

Pan Izaak Herzog

Prezydent-elekt Państwa Izrael

Jerozolima

 

 

Szanowny Panie Prezydencie-elekcie,

z wielką przyjemnością pragnę przekazać Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na urząd prezydenta Państwa Izrael. Wysokie poparcie, jakie uzyskał Pan wśród członków Knesetu jest najlepszym dowodem zaufania i szacunku, jakim obdarzają Pana rodacy i może być powodem do osobistej dumy.
 

Cieszę się, że Izrael będzie miał Prezydenta, którego rodzinne korzenie sięgają do bogatej historii relacji polsko-żydowskich. Zapewniam Pana o swojej życzliwości oraz gotowości do rozwijania dialogu pomiędzy naszymi państwami i narodami.


Polska niezmiennie postrzega Izrael jako jednego z kluczowych partnerów na Bliskim Wschodzie. Nasze narody łączą szczególne więzi zbudowane na silnych podstawach i oparte na wspólnych wartościach oraz bliskiej współpracy w wielu dziedzinach. Ufam, że nadal będziemy razem działać na rzecz umocnienia relacji dwustronnych, w duchu wzajemnego szacunku i przyjaźni.


Pragnę zapewnić o zrozumieniu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, stojących przed Państwem Izrael, jak również o poparciu dla międzynarodowych wysiłków zmierzających do ustanowienia trwałego i sprawiedliwego pokoju na Bliskim Wschodzie.
 

Korzystając z okazji życzę Panu oraz wszystkim Izraelczykom wielu sukcesów, pokoju oraz dobrobytu.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku,
 

 

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu