Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 4 czerwca 2021

Uroczystość odsłonięcia pomnika Premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie

Uczestnicy i Organizatorzy 

uroczystości odsłonięcia pomnika 

Premiera Jana Olszewskiego 

w Okuniewie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Odsłaniając dzisiaj pomnik Jana Olszewskiego, wielkiego patrioty i męża stanu, upamiętniają Państwo Jego zasługi dla Ojczyzny i oddają hołd pierwszemu Premierowi Wolnej Polski. Wzniesienie tego pomnika właśnie w Okuniewie ma szczególną wymowę. Jest to bowiem rodzinna miejscowość rodu Olszewskich, z którą Jan Olszewski zawsze czuł się osobiście blisko związany. Jestem pełen uznania dla Państwa pięknego gestu, poprzez który lokalna wspólnota Okuniewa i gminy Halinów wyraża swą serdeczną pamięć i wdzięczność wobec wybitnego rodaka. 

 

Jan Olszewski to wspaniała postać polskiej historii. W Jego biografii, w dramatycznych wyzwaniach, które odważnie podejmował, i w dokonywanych przez Niego szlachetnych wyborach odbijają się losy naszego narodu. Swoim patriotyzmem, niezłomnością, postawą służby publicznej i troską o bliźnich reprezentował tradycyjny, wsparty na fundamentalnych wartościach, etos polskiej inteligencji. Służył idei Polski niepodległej oraz sprawiedliwej dla wszystkich obywateli.

 

Wychowany w duchu oddania Ojczyźnie, Jan Olszewski już jako młody człowiek podczas wojny i okupacji był harcerzem konspiracyjnych Szarych Szeregów i walczył w Powstaniu Warszawskim. W latach powojennych na wiele sposobów zmagał się z systemem komunistycznym, poszerzał przestrzeń wolności i niósł pomoc prześladowanym. Działał w PSL Stanisława Mikołajczyka, bronił oskarżonych w procesach politycznych, współtworzył Polskie Porozumienie Niepodległościowe i Komitet Obrony Robotników, był współautorem i sygnatariuszem protestów przeciwko postępującemu podporządkowaniu Polski Związkowi Sowieckiemu. Należał do czołowych doradców „Solidarności”, bronił internowanych, więzionych i represjonowanych działaczy Związku. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości Jan Olszewski był posłem w Sejmie I, III i IV kadencji, podejmował się wielu ważnych misji publicznych. Był doradcą Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z którego rąk otrzymał Order Orła Białego. 

 

Przy wszelkich swych zasługach, Jan Olszewski zapisał się w naszej pamięci przede wszystkim jako pierwszy Premier Wolnej Polski, powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów przez pierwszy powojenny Sejm, który został wybrany w całkowicie wolnych i demokratycznych wyborach. Nigdy nie zapomnimy, z jak ogromną determinacją Premier Jan Olszewski 
dążył do wzmocnienia gmachu państwowego Rzeczypospolitej, wspierał przemiany służące sprawiedliwości społecznej i przeprowadzał działania dekomunizacyjne, aby wyrwać polskie sprawy spod wpływów środowisk dawnego systemu. Nigdy też nie zapomnimy Jego przejmującego przemówienia z 4 czerwca 1992 roku, gdy postawił to wielkie, ciągle nas zobowiązujące pytanie: Czyja ma być Polska? Tym pytaniem domagał się i apelował, tak jak przez całe swoje życie, aby Polska była zawsze domeną polskich patriotów. 
 

Aby wszyscy Polacy, którzy chcą niepodległości, rozwoju, pomyślności i wielkości Rzeczypospolitej, skupili swoje wysiłki na rzecz tego, by polskie losy nigdy nie potoczyły się inną drogą. Dzisiaj, gdy odsłaniają Państwo w Okuniewie pomnik Premiera Jana Olszewskiego właśnie w dniu 4 czerwca, deklarują Państwo, że zawsze będą wypełniać Jego patriotyczny testament. Składam Państwu serdeczne podziękowanie za tę postawę i za inicjatywę, która znajduje dziś uwieńczenie. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List w imieniu Andrzeja Dudy odczytał szef prezydeckiego gabinetu Paweł Szrot. 

Poleć znajomemu