Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 7 czerwca 2021

Do Uczestników III Kongresu Zdrowia Psychicznego

Uczestnicy i Organizatorzy

III Kongresu Zdrowia Psychicznego

w Warszawie

 

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych,

Środowisk Medycznych, Fundacji Pomocowych i Opieki Społecznej!

Szanowna Pani Przewodnicząca i Członkowie Komitetu Organizacyjnego!

Szanowni Państwo – wszyscy Uczestnicy i Goście Kongresu!

 

Kolejny, trzeci już Kongres Zdrowia Psychicznego jest wydarzeniem wielkiej wagi. Cieszę się, że mogłem objąć nad nim honorowy patronat. To wyjątkowe forum debaty o ochronie jednego z najcenniejszych dóbr, jakim może dysponować człowiek. Ponadto zdrowie w aspekcie umysłowym i emocjonalnym, choć jest wartością samo w sobie, ma również przemożny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego ludzkiego organizmu i na relacje z innymi osobami – w rodzinach, środowiskach sąsiedzkich i zakładach pracy. Oznacza to, że cały zakres zagadnień związanych z zapobieganiem i leczeniem schorzeń psychicznych musi być przedmiotem przemyślanej, konsekwentnej polityki zdrowotnej państwa – zwiększającej dostępność nowoczesnych, skutecznych terapii, ograniczającej wykluczenie i stygmatyzację chorych, w miarę możliwości zapobiegającej ich trwałej izolacji oraz nakierowanej na ich społeczną reintegrację.

 

Walka z pandemią choroby Covid-19 niemal na całym świecie mocno obciążyła służbę zdrowia. Także w naszym kraju ze zdwojoną siłą objawiły się wszelkie niedostatki systemu opieki zdrowotnej, w tym jego pionu psychiatrycznego. Ta kryzysowa sytuacja stwarza okazję, aby podjąć działania naprawcze o charakterze głębszym i bardziej całościowym niż do tej pory.

 

Uważam, iż elementem tych działań powinna być kontynuacja reformy lecznictwa psychiatrycznego. Zdaję sobie sprawę ze skali wyzwań w tej dziedzinie. Dzięki ekspertyzom uznanych specjalistów – od lutego bieżącego roku są to również członkowie nowo powołanej Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP – oraz dzięki licznym spotkaniom na ten temat – m.in. z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz przedstawicielami organizacji młodzieżowych i studenckich – zapoznałem się ze stanem opieki psychiatrycznej nad różnymi środowiskami i grupami wiekowymi. Pragnę też wspomnieć o wieloletnim zaangażowaniu mojej Małżonki w sprawy dzieci i młodzieży. Liczne spotkania i rozmowy, szczególnie te w ostatnim czasie, uświadomiły nam, jak ważna jest troska o dobrą kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży. Kilka dni temu moja Małżonka zainicjowała akcję „Usłyszeć Dzieci”, która będzie realizowana w mediach społecznościowych. Celem tej inicjatywy jest, by spokojnie, bez presji i w przyjaznej atmosferze przyjrzeć się najważniejszym sprawom i problemom młodych ludzi, które pandemia wywołała albo tylko wyostrzyła. Będzie to cykl spotkań m.in. pedagogów, psychologów, socjologów i lekarzy, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomogą rodzicom, nauczycielom i opiekunom dostrzec problemy dzieci oraz udzielić wparcia, by mogły one na nowo odnaleźć się w szkole, w relacjach rówieśniczych i rodzinnych. Niestety, wiele osób żywi przekonane, że nie można, nie warto lub nie wypada zwrócić się z takim problemem o fachową pomoc. Jednocześnie za bardzo ważne i wymagające uwagi trzeba uznać potrzeby i dysfunkcje psychiczne tych osób dorosłych, które w minionych kilkunastu miesiącach straciły swoich bliskich, przeżywały lęk przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i jego konsekwencjami, martwiły się swoimi uszczerbkami na zdrowiu, ciężko znosiły izolację, samotnie zmagały się z nałogami i innymi problemami osobistymi.

 

Z tym większą nadzieją odnotowuję pozytywne zmiany, o których mowa w „Deklaracji warszawskiej” wieńczącej poprzedni Kongres Zdrowia Psychicznego i które stanowią realizację postulatów środowisk skupionych wokół Państwa inicjatywy. To między innymi realizacja programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego (CZP), tworzenie podstaw do przebudowy lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży oraz uruchamianie – w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – tych projektów, dzięki którym większa liczba chorych otrzyma pierwszą, podstawową pomoc psychiatryczną w swoim środowisku, a nie w oddziale szpitalnym, często odległym od miejsca zamieszkania pacjenta, lub w wysoko wyspecjalizowanej placówce uniwersyteckiej. 

 

Zarazem z uwagą wsłuchuję się w opinie ekspertów wskazujących na fakt, iż w obliczu olbrzymich potrzeb są to dopiero początki przekształceń zmierzających do nowoczesnego, bardziej dostępnego, trójstopniowego modelu opieki psychiatrycznej w Polsce. Pragnę zadeklarować wsparcie dla wszelkich działań legislacyjnych oraz inicjatyw społecznych, których celem jest lepsza dostępność i wyższa jakość usług medycznych dotyczących zdrowia psychicznego. Całym sercem popieram także ideę popularyzacji wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz o przejawach jego braku. Trzeba położyć kres uprzedzeniom i stereotypom umniejszającym godność i poczucie własnej wartości osób chorych, a po części także personelu medycznego. Tym bardziej, iż według najnowszych danych krąg osób narażonych na tego rodzaju stygmatyzację wyraźnie się poszerzył.

 

Szanowni Zgromadzeni, Panie i Panowie!

 

Dobro republiki powinno być najwyższym prawem – to zasada, która od czasów starożytnych przyświeca sprawnym, silnym państwom oraz spójnym, dynamicznym społeczeństwom. W oryginalnej, łacińskiej wersji tej maksymy dobro czy też pomyślność państwa określono słowem salus. W przekładzie na język polski jego pierwszoplanowe znaczenie to zdrowie.

 

Jestem przekonany, że Państwa dzisiejsze spotkanie przysłuży się zdrowiu obywateli Rzeczypospolitej. Niech będzie ono impulsem do dalszych pozytywnych przemian w dziedzinie powszechnej opieki psychiatrycznej. Dziękując za zaangażowanie w to niezwykle ważne i potrzebne dzieło, najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytała w imieniu Prezydenta RP Doradca Paulina Malinowska-Kowalczyk.

Poleć znajomemu