Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 czerwca 2021

Na uroczystości pogrzebowe śp. admirała floty Ryszarda Łukasika

 

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. admirała floty Ryszarda Łukasika

w Gdyni Oksywiu

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci admirała floty Ryszarda Łukasika, wieloletniego dowódcy Marynarki Wojennej RP, zastępcy i pełniącego obowiązki Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim
i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Na wieczną wachtę odszedł wybitny dowódca, zasłużony dla Rzeczypospolitej i obronności państwa polskiego.

 

Admirał Ryszard Łukasik był człowiekiem oddanym służbie. Zabiegał o jak największą sprawność Marynarki Wojennej RP i jej pozycję w strukturach sojuszniczych. Nawiązywał do naszych chlubnych morskich tradycji i dbał o morale żołnierzy. Jako dowódca cenił sobie honor, odwagę i bezkompromisowość, stawiając na pierwszym miejscu dobro Marynarki Wojennej. Zawsze sumiennie wywiązywał się z powierzonych sobie zadań, a w środowisku marynarzy był uznanym i cenionym autorytetem. W ostatnich latach czynnej służby wojskowej związany był z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego – najpierw jako członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie zastępca i pełniący obowiązki Szefa Biura. W tym czasie zabiegał szczególnie o to, by bezpieczeństwo morskie Rzeczypospolitej i właściwe wykorzystanie nadmorskiego położenia Polski były jednymi z priorytetów tej instytucji.

 

Jestem przekonany, że pamięć o dokonaniach śp. admirała Ryszarda Łukasika i o Jego postawie będzie dla wielu kolejnych pokoleń polskich marynarzy inspiracją i zobowiązaniem do jak największego zaangażowania w codzienną służbę oraz nieustannego dążenia do rozwoju Marynarki Wojennej RP. Żegnając w Jego osobie wybitnego dowódcę, oddanego sprawom bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, składam Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu