Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 10 czerwca 2021

Do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Profesora Henryka Samsonowicza

Uczestnicy
uroczystości pogrzebowych

śp. Profesora Henryka Samsonowicza

 

Szanowni Państwo,

 

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Profesora Henryka Samsonowicza. Żegnamy dzisiaj znakomitego uczonego, historyka polskich wieków średnich, a jednocześnie prawego człowieka i obywatela, głęboko zaangażowanego we współczesne sprawy Rzeczypospolitej i ogromnie zasłużonego dla odbudowy wolnej Ojczyzny, Kawalera Orderu Orła Białego.

 

Profesor Henryk Samsonowicz był wybitnym mediewistą, znawcą szczególnie gospodarczej i społecznej historii Polski. Przez całą 70-letnią karierę naukową związany ze swoją Alma Mater, Uniwersytetem Warszawskim, był nauczycielem i mistrzem kilku pokoleń badaczy. Ale też zarazem poprzez swoje publikacje, odczyty, wystąpienia medialne docierał nie tylko do specjalistów, lecz także do bardzo szerokiego grona odbiorców. Należał do tych uczonych, którzy doskonałą znajomość przedmiotu umieją harmonijnie łączyć z komunikatywnością i pięknem języka. Opowiadał o dawnych dziejach bardzo interesująco i zarażał wielu innych swoją pasją.

 

Popularność szła u Niego w parze z wiedzą i autorytetem naukowym. Z czasem zaś także z coraz powszechniejszym szacunkiem dla Jego postawy etycznej i politycznej. Podczas protestów w marcu 1968 roku i późniejszej nagonki bronił usuwanych z uczelni studentów i wykładowców. W sierpniu 1980 roku ujmował się za strajkującymi robotnikami i przystąpił do powstającej „Solidarności”. Jako rektor Uniwersytetu Warszawskiego podczas tzw. karnawału był patronem akademickiego ruchu wolnościowego, za co został przez władze usunięty ze stanowiska. Pozostał aktywny w środowiskach opozycyjnych stanu wojennego i następnych lat, uczestnicząc w pracach koncepcyjnych prowadzonych w podziemiu. Czas na ich realizację przyszedł wraz z przełomem ustrojowym 1989 roku.

 

Profesor Henryk Samsonowicz uczestniczył w rozmowach okrągłego stołu, a w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego został ministrem edukacji narodowej. Odegrał istotną rolę w demontażu systemu komunistycznego i budowie nowej, wolnej i demokratycznej Polski. Jego wybitne zasługi miałem zaszczyt w imieniu suwerennej Rzeczypospolitej uhonorować Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

 

Jego życie pozostanie na zawsze symbolem polskich losów w XX wieku. Warszawiak z urodzenia, syn profesora geologii tutejszego uniwersytetu i uczestnika wojny 1920 roku Jana Samsonowicza, a brat Andrzeja, legendarnego „Księcia” z powstańczego Batalionu „Zośka”, poległego na Solcu – śp. Profesor Henryk Samsonowicz szedł własną drogą pokolenia,
które stanęło przed powojennymi wyborami wartości. I jestem przekonany, że zostanie zapamiętany jako jeden z tych, którzy na krętych ścieżkach tamtej epoki wybierali dobrze.

 

Rodzinie, Przyjaciołom i Uczniom Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie...
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał podczas uroczystości pogrzebowych doradca prof. Andrzej Waśko.

Poleć znajomemu