Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 12 czerwca 2021

Do uczestników uroczystości pogrzebowych Kazimierza Korda

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

Kazimierza Korda

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z głębokim żalem żegnam dzisiaj Kazimierza Korda, jednego z najwybitniejszych muzyków polskich, arcymistrza dyrygentury. Wraz z rzeszą melomanów w Polsce i na świecie składam uroczysty hołd artyście o wyjątkowym talencie, wrażliwości i wiedzy. Człowiekowi całym sercem oddanemu swojej pasji oraz znakomitemu ambasadorowi polskości i rodzimej kultury muzycznej, wielce zasłużonemu dla jej rozwoju.

 

Był chórmistrzem i dyrygentem w Operze Warszawskiej oraz dyrektorem, kierownikiem artystycznym i współtwórcą sukcesów Teatru Muzycznego w Krakowie. Kierował też i dyrygował Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Przede wszystkim jednak zasłynął jako dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie, sprawujący tę funkcję przez ćwierć wieku. Pod batutą Kazimierza Korda zespół ten wzniósł się na bardzo wysoki  poziom artystyczny i zdobył szerokie uznanie w świecie. Również sam Maestro zyskał międzynarodową renomę, występując ze znakomitymi orkiestrami symfonicznymi na najbardziej prestiżowych scenach Europy, Ameryki Północnej i Japonii. Był jedynym polskim dyrygentem pracującym w nowojorskiej Metropolitan Opera oraz kandydatem na jej dyrektora. Mimo napływających z całego świata licznych propozycji występów i angażu w pierwszym rzędzie skupiał się na kierowaniu zespołem warszawskiej Filharmonii Narodowej. Dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu i osobistemu autorytetowi zadbał o jego stały rozwój i spoistość.

 

Przygotowując przedstawienia operowe, potrafił pozyskiwać do współpracy wybitne indywidualności teatru i sztuk plastycznych. O swoich mistrzach mówił zawsze z wielkim szacunkiem i pokorą. Uwielbiany przez instrumentalistów i wokalistów, respektował ich wkład w ostateczny kształt wykonania. Jego opinie wysoko cenili badacze, komentatorzy i młodzi adepci muzyki. Silnie podkreślał potrzebę jej dogłębnego rozumienia – także na tle szeroko pojętej kultury oraz relacji międzyludzkich.

 

Odejście Maestro Kazimierza Korda jest ogromną stratą dla naszej kultury narodowej, ale pamięć o Nim będzie trwać na kartach entuzjastycznych recenzji i opracowań muzykologicznych, a także dzięki kilkudziesięciu płytom nagranym w kraju oraz dla czołowych wytwórni światowych. Będą jej strzegli ci, którym dane było z Nim współpracować, i ci, którzy zaznali niezwykłych przeżyć artystycznych podczas Jego występów. To one są i pozostaną najcenniejszym, najpiękniejszym pomnikiem, o jaki może zabiegać twórca.

 

Rodzinę i Bliskich, Przyjaciół i Współpracowników Zmarłego proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego współczucia.

 

Cześć Jego Pamięci!
 


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz.

Poleć znajomemu