Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 18 czerwca 2021

Życzenia dla Leszka Długosza

Pan

Leszek Długosz
 

 

Wielce Szanowny Panie – Drogi Jubilacie!

 

Zobacz także: Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla Leszka Długosza W dniu 80. urodzin przesyłam Panu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Z tej pięknej okazji chcę wyrazić uznanie dla Pańskich dokonań artystycznych. Znakiem tego niech będzie również wyjątkowe odznaczenie państwowe – Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który mam zaszczyt i przyjemność Panu nadać. Wiąże się ono ściśle z trwającymi obchodami stulecia odrodzenia się, obrony i odbudowy Rzeczypospolitej. Ale jest również symbolem ciągłości tradycji patriotycznych i pracy dla wolnej Polski, którą podejmuje każde kolejne pokolenie.

 

My, współcześni Polacy, spoglądając wstecz na zmagania i wysiłek naszych przodków i poprzedników sprzed wieku, w całej pełni doceniamy to, że mamy własne suwerenne państwo. Jubileusz stulecia odzyskania niepodległości staje się dzięki temu inspiracją do służby dzisiejszej Rzeczypospolitej – naszą działalnością zawodową, społeczną, artystyczną i intelektualną. I właśnie za zasługi na tym polu chcę dziś wyrazić Panu głęboki szacunek i wdzięczność. Dziękuję za wkład w rozwój polskiej kultury i literatury, za liczne wzruszenia, których nam Pan dostarcza, a wreszcie za wierność wartościom – pięknu, dobru i prawdzie.

 

Doskonale pamiętam, że – tak niedawno jeszcze! – gratulowałem Panu jubileuszu 75-lecia, a niepostrzeżenie czynię to dzisiaj po raz kolejny. Bardzo się cieszę ze spełnienia się życzeń: że minione pięć lat upłynęło Panu w zdrowiu i pomyślności, aktywności twórczej i publicznej, a także na stałym poszerzaniu grona Pańskich wiernych czytelników i chętnych słuchaczy. Chcę dzisiaj zatem, ponawiając tamte życzenia, życzyć Panu powtórnie wiele zdrowia i sił na następne długie lata pracy artystycznej, satysfakcji z dokonań i wielu kolejnych sukcesów. I niechaj mamy w Panu nadal tego samego wspaniałego Leszka Długosza – „Europejczyka z Zaklikowa”.

 

Z wyrazami najgłębszego szacunku i sympatii
 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

Życzenia odczytał – w imieniu Prezydenta RP – Doradca Prof. Andrzej Waśko.

 

Poleć znajomemu