Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 czerwca 2021

Do uczestników obchodów Święta Centralnej Biblioteki Wojskowej

Uczestnicy i Organizatorzy

obchodów Święta

Centralnej Biblioteki Wojskowej

oraz stulecia

„Polskiej Bibliografii Wojskowej”

w Warszawie

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników obchodów Święta Centralnej Biblioteki Wojskowej i stulecia kwartalnika „Polska Bibliografia Wojskowa” – instytucji i periodyku, które wniosły nieoceniony wkład w studia nad wojskowością, bezpieczeństwem i dziejami oręża polskiego. Utworzenie Centralnej Biblioteki Wojskowej rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 13 czerwca 1919 roku było wyrazem głębokiej świadomości tego, jak ważnym zadaniem jest gromadzenie dokumentów, pamiątek i opracowań związanych z działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej i jak olbrzymią, rozległą i wszechstronną dziedziną wiedzy jest obronność.

 

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ze swoim bogatym księgozbiorem i szerokim spektrum działalności, jest ważnym ośrodkiem wiedzy w dziedzinach takich, jak nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, historia wojskowości, ale także psychologia, pedagogika, politologia, ekonomia, historia czy filozofia. Stanowi naukowe zaplecze dla uczelni wojskowych, historyków i wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i sztuki wojennej. Pełni również istotną rolę w ramach naszych sojuszniczych zobowiązań, zajmując się dystrybucją materiałów naukowych NATO.

 

Niezwykle cenna jest Państwa działalność edukacyjna i popularyzatorska. Organizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową wystawy i konferencje cieszą się dużym zainteresowaniem, a współorganizowana przez Państwa Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” przyczynia się do większego zainteresowania historią w młodym pokoleniu. Na szczególne uznanie zasługuje prowadzony przez CBW proces digitalizacji zbiorów i udostępniania ich w ramach Wojskowej Biblioteki Cyfrowej „Zbrojownia”. Do ważnych zadań Biblioteki należy także nadzór i koordynacja ogólnopolskiej sieci bibliotek wojskowych.

 

Wszystkie te obszary działalności wymagają szerokich kompetencji i dużego zaangażowania pracowników Biblioteki. Nie ulega wątpliwości, że ta ważna i złożona w swojej strukturze instytucja nie mogłaby istnieć, gdyby nie była dobrze zarządzana i gdyby nie zatrudniała najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie opracowania, konserwacji i udostępniania zbiorów, informacji naukowej czy edukacji. Za profesjonalizm i ofiarną, pełną zaangażowania pracę chcę dziś wszystkim Państwu w imieniu Rzeczypospolitej bardzo gorąco podziękować. Mogą Państwo być dumni z tego, że współtworzą tak ważną, potrzebną i prężnie działającą instytucję.

 

Stulecie Centralnej Biblioteki Wojskowej zbiega się w czasie z setną rocznicą powstania „Polskiej Bibliografii Wojskowej”. Wydawany przez Państwa kwartalnik stanowi pomoc bibliograficzną dla wszystkich zainteresowanych tematyką obronną i jest niezastąpionym źródłem wiedzy o związanych z nią publikacjach. Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować wszystkim obecnym i byłym członkom zespołu redakcyjnego za Państwa wysiłek, którego efektem jest to niezwykle przydatne i wartościowe czasopismo. Dziękuję, że kontynuują Państwo dzieło, które – jestem o tym głęboko przekonany – otworzyło drogę do wielu odkryć i innowacji, nie tylko w polskich uczelniach wojskowych i w polskiej armii.

 

Gratulując Państwu wspaniałego jubileuszu, życzę wszystkim pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wielu sukcesów i satysfakcji z pracy, która przyczynia się do rozwoju wiedzy w zakresie obronności, pomaga kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne, służy pomnażaniu dziedzictwa kulturowego Polski i wzmacnianiu potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

Podczas uroczystości list odczytał – w imieniu Prezydenta RP – Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

 

Poleć znajomemu