Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 17 czerwca 2021

List z okazji wręczenia Nagrody im. Biskupa Romana Andrzejewskiego

  |   Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników otrzymał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” List Prezydenta odczytał Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot List Prezydenta odczytał Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot

                                                                       Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości wręczenia

                                                                       Nagrody im. Biskupa Romana Andrzejewskiego

                                                                       w Warszawie

 

 

Ekscelencje, Czcigodni Goście, Panie i Panowie!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski na uroczystości wręczenia Nagrody im. Biskupa Romana Andrzejewskiego. Z tej okazji chcę wyrazić uznanie inicjatorom lauru – Fundacji „Solidarna Wieś”, która od 17 lat honoruje osoby i instytucje zasłużone dla społeczności wiejskiej. Dziękuję także za wkład w rozwój kulturalny wsi polskiej i wspieranie młodzieży z niezamożnych rodzin w realizacji potrzeb edukacyjnych. Wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców różnych regionów kraju i promocja aktywnych postaw w nowych pokoleniach – to wielkie i ważne wyzwania, w których podejmowaniu mają Państwo istotny udział.

 

Sprawa pełnego upodmiotowienia, zapewnienia równych praw, respektowania swobód i godności milionów Polaków – rolników, hodowców, gospodarzy z terenów wiejskich i małych miejscowości oraz ich rodzin – była przed 40 laty jednym z głównych pól zmagań naszego narodu z reżimem komunistycznym. W walce o to lokalne środowiska i organizacje zjednoczyły się wówczas, tworząc Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Trwające dziewięć miesięcy strajki, protesty i manifestacje przyniosły wreszcie skutek w maju 1981 roku, gdy władze ugięły się przed żądaniami i oficjalnie zgodziły się na działalność związku.

 

Niedawna 40. rocznica tamtych wydarzeń to doskonała okazja, by przypomnieć i uczcić śmiałość, konsekwencję i wytrwałość działaczy chłopskich również w późniejszych latach, po wprowadzeniu stanu wojennego i stłumieniu pokojowej rewolucji. Rolnicza „Solidarność” była szczególnym celem szykan i prześladowań ze strony władzy, która nazywała się ludową, jednak faktycznie nie dbała o dobro społeczeństwa, lecz o własne interesy. Mieszkańcy wsi polskiej – podobnie jak w miastach robotnicy – walczyli więc o wyzwolenie od wyzysku przeciwko komunizmowi, wbrew założeniom ideologii i wyobrażeniom jej wyznawców, ale w zgodzie z rzeczywistością i naszym, Polaków, doświadczeniem. I ta walka pod sztandarem NSZZ RI przyniosła ostatecznie zwycięstwo.

 

Oddając cześć historycznym zasługom „Solidarności” rolniczej, gratuluję otrzymania wręczanego lauru. Dziękuję też za to, że w wolnej Ojczyźnie związek kontynuuje swoją misję, angażując się na rzecz społeczności wiejskiej. Dziś, kiedy produkcja rolna zapewnia strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe i wydatnie wpływa na bilans handlowy Polski, a gospodarstwa są nowoczesnymi, często wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, nie ma żadnych wątpliwości, że tamta walka przed 40 laty toczyła się zarówno o słuszne prawa gospodarzy wsi polskiej, jak też w interesie całego naszego narodu. Raz jeszcze gratulując nagrody, życzę Państwu wielu kolejnych osiągnięć w tej służbie wspólnemu dobru wszystkich Polaków.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. 

Poleć znajomemu