Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 19 czerwca 2021

Do Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Krzysztof Wętkowski
Ordynariusz Włocławski
 
 
Z okazji ingresu Ekscelencji do włocławskiej katedry proszę o przyjęcie uroczystych gratulacji  oraz życzeń Bożego błogosławieństwa na nowej drodze arcypasterskiego posługiwania.  Niech harmonijna współpraca Księdza Biskupa z kapłanami, członkami zakonów i świeckimi  wniesie nowy dynamizm w życie diecezji włocławskiej i pomnoży dobro wspólne wszystkich mieszkańców Kujaw. Życzę Księdzu Biskupowi pomyślnej realizacji wszelkich przedsięwzięć duszpasterskich, charytatywnych, społecznych i kulturalnych. Jestem przekonany, że będą one sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi tego pięknego skrawka naszej Ojczyzny – w zgodzie  z jego tradycją i ukształtowaną przez wieki tożsamością. 
 
Po wieloletniej posłudze kapłańskiej i biskupiej w rodzinnej archidiecezji gnieźnieńskiej  obejmuje Ekscelencja jedną z najstarszych stolic biskupich w Polsce. Diecezja włocławska  jest Księdzu Biskupowi bardzo bliska – nie tylko ze względu na przynależność do metropolii gnieźnieńskiej, ale też z uwagi na związane nią wybitne postacie w historii Kościoła  i naszego narodu. To między innymi były prezbiter diecezji włocławskiej, a następnie arcybiskup gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski Stefan Wyszyński – którego beatyfikacja  będzie wkrótce wielkim świętem dla milionów Polaków; to biskup pomocniczy włocławski  i męczennik Dachau błogosławiony Michał Kozal oraz urodzeni na tej ziemi, a czczeni na całym świecie święci w osobach ojca Maksymiliana Marii Kolbego i siostry Faustyny Kowalskiej. Ufam, że czerpiąc z ich doświadczeń i duchowości, przenikniętej miłością zarówno do Boga,  jak i Ojczyzny, z powodzeniem podejmie Ekscelencja wyzwania, które stoją obecnie przed Kościołem oraz przed całą wspólnotą obywateli Rzeczypospolitej.  
 
Życzę wielu sił ducha i ciała oraz nadziei i wytrwałości w pełnieniu niezwykle odpowiedzialnej misji, którą powierzył Ekscelencji Ojciec Święty Franciszek. Raz jeszcze proszę o przyjęcie najlepszych życzeń i serdecznych gratulacji.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
 
W imieniu Prezydenta RP list odczytał podczas uroczystości Minister Błażej Spychalski.
 
Poleć znajomemu