Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 20 czerwca 2021

Do uczestników obchodów 45. rocznicy Wydarzeń Czerwca ’76 w Ursusie

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystych obchodów 
45. rocznicy Wydarzeń Czerwca ’76
w Ursusie
 
Szanowni Panowie Przewodniczący!
Szanowni Mieszkańcy Ursusa!
Szanowni Państwo!
 
Czterdzieści pięć lat temu w Ursusie, Radomiu, Płocku i innych miejscach w Polsce ludzie pracy upomnieli się o swoje prawa, o godność, o wolność i sprawiedliwość. Wielu za swoją odwagę zapłaciło wysoką cenę. Brutalne pacyfikacje, zwolnienia z pracy, represje, zastraszanie  były sposobem komunistycznych władz na złamanie tego ducha oporu. Wielu protestujących przeszło tortury podczas tak zwanych ścieżek zdrowia, a za sprzyjanie uczestnikom strajków stracił życie, brutalnie pobity, ksiądz Roman Kotlarz. Wspominamy dzisiaj tamte wydarzenia, chyląc czoła przed tymi, którzy wówczas mieli odwagę, determinację i stanowczość w powiedzeniu „dość!”; którzy w słusznej sprawie wyszli na ulice. 
 
Czerwiec ’76 był zrywem wolności, który pokazał, że Polacy, jednocząc się w solidarnym działaniu, mogą zwyciężyć i zmusić do ustępstw autorytarną władzę. Nastąpiła wielka mobilizacja środowisk opozycyjnych spieszących z pomocą poszkodowanym. To od wydarzeń czerwcowych bierze początek KOR – Komitet Obrony Robotników, ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a potem „Solidarność”. To także tutaj, w Ursusie, zaczęła się historia pokolenia ludzi, którzy doprowadzili do niepodległej Polski. 
 
Szanowni Państwo! Przez wiele lat usiłowano o wydarzeniach w Ursusie, Radomiu, Płocku zapomnieć. Rocznice były bardzo skromne, wspominane czasem w lokalnej prasie. Po czterdziestu pięciu latach od tamtego czasu i ponad trzydziestu latach od upadku komunizmu, tymi uroczystymi obchodami, honorową asystą wojskową, naszą obecnością pokazujemy, jakie są źródła dzisiejszego wolnego państwa polskiego oraz manifestujemy naszą ogromną wdzięczność wobec tych, którzy wówczas walczyli o wolną Polskę i sprawiedliwe państwo. Taką Polskę chcemy dziś tworzyć i takie państwo chcemy dzisiaj budować. Państwo, w którym każdy jest równy wobec prawa i zasługuje na godne życie. Rzeczpospolitą, która docenia wartość ludzkiej pracy i czyni ją podstawą swego rozwoju.
 
Pozdrawiam serdecznie uczestników dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza bohaterów Czerwca ’76. Polska pamięta o tych wszystkich, którzy nie wahali się stanąć w obronie prawdy i wolności. Dziękuję osobom i instytucjom, które uwieczniają tamte wydarzenia, badają je i dokumentują. Prawda o naszej historii, zwłaszcza tej najnowszej, jest fundamentem, na którym powinniśmy opierać naszą przyszłość. Dziękuję organizatorom dzisiejszych uroczystości za to, że podtrzymują pamięć o tym dramatycznym i ważnym okresie w dziejach naszego narodu. Niech świadomość tego, z jak wielkim poświęceniem i za jaką cenę my, Polacy, zdobywaliśmy nasze prawo do samostanowienia, zawsze nam towarzyszy i będzie dla nas zobowiązaniem do służby Ojczyźnie i troski o wspólne dobro. 
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
Poleć znajomemu