Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 maja 2016

List prezydenta na Gali Jubileuszowej 200-lecia Tradycji SGGW

 Organizatorzy i Uczestnicy

Gali Jubileuszowej

200-lecia Tradycji

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

Teatr Wielki – Opera Narodowa

 
 

Magnificencjo Panie Rektorze!

Czcigodny Senacie!

Panie i Panowie Profesorowie!

Drodzy Studenci!

Szanowni Państwo – Wszyscy Goście Uroczystości!

 

Proszę przyjąć gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu! W misję Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wpisana jest staropolska tradycja dobrego gospodarstwa, która zachowała się w polskiej kulturze i na polskiej wsi. Streszczają ją słowa Stanisława Staszica: Rolnictwo nie tylko naturze dzikiej nadaje doskonałość. Odda i rodzajowi ludzkiemu wolność. Rolnictwo mnoży i łączy ludzi. W tym uroczystym dniu pragnę z wdzięcznością przywołać postaci wybitnych reformatorów polskiego oświecenia, którzy w trudnym dla Polski czasie zaborów tworzyli tę Szkołę, wierząc, że posłuży ona naprawie Rzeczypospolitej. Że będzie ośrodkiem nowoczesnej myśli i wiedzy rolniczej dla polskiego społeczeństwa. Zobacz także: Wręczenie odznaczeń państwowych podczas uroczystej gali z okazji 200-lecia SGGW

 

Dzisiaj wyrazy uznania przekazuję Panu Rektorowi, czcigodnemu Senatowi oraz wszystkim Profesorom i Pracownikom uczelni, którzy angażują się w pielęgnowanie tych najlepszych tradycji i twórczo kontynuują dzieło wybitnych uczonych związanych ze Szkołą. Kapitał ten wydaje się szczególnie cenny współcześnie, kiedy świadomi wyzwań przyszłości, musimy je podejmować i trafnie na nie odpowiadać już teraz. Serdecznie pozdrawiam studentów, którzy kształcąc się na SGGW, podnoszą swoje kwalifikacje, by polskie rolnictwo czynić nowoczesnym i coraz bardziej efektywnym. Cieszy też, że SGGW staje się również coraz bardziej atrakcyjną uczelnią dla zagranicznych studentów.

 

Szanowni Państwo! Jubileusz Państwa Uczelni objąłem Honorowym Patronatem, chcąc wyrazić szacunek dla wszystkich, którzy pracują tu nad rozwojem obszarów i gospodarki wiejskiej. To dzięki Państwu wieś coraz lepiej wykorzystuje nowe możliwości i technologie, nie rezygnując przy tym z dbałości o przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo. Ufam, że kolejne lata badań, kształtowania krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wdrażania ich efektów będą dobrze służyły gospodarstwom Rzeczypospolitej i zapewnią pomyślność wszystkim polskim gospodarzom. Jest to nasza wspólna szansa – szansa na rozwój, na lepszą przyszłość wszystkich terenów niezurbanizowanych w Polsce.

 

Dziękuję za statuetkę upamiętniającą 200-lecie tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Całej społeczności SGGW gratuluję naukowych i dydaktycznych osiągnięć oraz dynamicznego życia akademickiego. Życzę Państwu kolejnych sukcesów oraz ambicji i wytrwałości w kontynuowaniu misji Szkoły. Proszę przyjąć wyrazy szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu