Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 23 czerwca 2021

Do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. prof. Witolda Kieżuna

Czarno-białe zdjęcie Witolda Kieżunia we wnętrzu pomieszczenia

                                                                                   Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

                                                                                   śp. Profesora Witolda Kieżuna
                                                                                   na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

                                                                                   w Warszawie

 

Wielce Szanowna Rodzino!

Szanowni Państwo!

 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Profesora Witolda Kieżuna. Oboje mamy jeszcze świeżo w pamięci wizytę u Pana Profesora na początku lutego, kiedy mieliśmy zaszczyt i przyjemność złożyć Mu życzenia z okazji 99. urodzin. Dzisiaj zaś już po raz ostatni żegnamy tego wybitnego uczonego i gorącego patriotę, bohatera Powstania Warszawskiego, badacza i praktyka zarządzania, wnikliwego krytyka procesu transformacji ustrojowej.

 

Śp. Profesor Witold Kieżun należał do wspaniałego pokolenia odrodzonej Niepodległej, uformowanego w duchu służby i wierności Rzeczypospolitej. Urzeczywistnieniem tego etosu była dla Niego zarówno działalność konspiracyjna i walka zbrojna o wolną Polskę, jak i konsekwentne zdobywanie wykształcenia, począwszy od tajnych kompletów aż po powojenne studia, a wreszcie także praca zawodowa, którą rozumiał jako codzienny trud podejmowany dla dobra wspólnego. I na każdym z tych pól aktywności zapisał przepiękne karty.

 

Żołnierz powstańczego Batalionu „Harnaś” wsławił się czynami bojowymi, za które otrzymał Order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych oraz awans oficerski. Przeszedł przez śledztwo w NKWD, zesłanie do sowieckiego łagru i więzienie UB. Mimo skrajnie trudnych doświadczeń, zaraz po uwolnieniu poświęcił się nauce, pragnąc – jak wielu byłych akowców – nadrobić bezcenny czas, utracony w młodości przez wojnę i okupację. Dzięki wielkiemu wysiłkowi i determinacji, wbrew przeciwnościom ze strony narzuconych Polsce władz komunistycznych, doszedł do stopnia profesora, zdobywając światowy autorytet w dziedzinie prakseologii.

 

Dopiero po przełomie ustrojowym i upadku komunizmu śp. Profesor Witold Kieżun stał się postacią powszechnie znaną i szanowaną w kraju. Czynnie uczestniczył w debacie publicznej, zajmując stanowisko polemiczne wobec dominujących nurtów myśli czasów transformacji. Zawsze najbardziej pragnął pracować dla rodaków i Ojczyzny, lecz historia sprawiła, że ogromny potencjał Jego wiedzy i praktyki zarządzania, zdobyty na kilku kontynentach, nigdy nie został w pełni spożytkowany z korzyścią dla państwa i narodu polskiego. I to również łączy Jego los z losami całej generacji akowskiej.

 

Jesteśmy przekonani, że śp. Profesor Witold Kieżun pozostanie na zawsze w naszej pamięci i że będziemy stale powracać do Jego wybitnego dorobku, by czerpać z niego mądrość na przyszłość, budując wolną, silną, nowoczesną i bezpieczną Rzeczpospolitą.

 

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

Cześć Jego Pamięci!

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Minister Adam Kwiatkowski podczas uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

Poleć znajomemu