Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 27 czerwca 2021

Do uczestników uroczystości poświęcenia świątyni w Monasterze w Supraślu

Uczestnicy

uroczystości poświęcenia świątyni

w Monasterze Zwiastowania

Przenajświętszej Bogurodzicy  i św. Jana Teologa

w Supraślu

 

 

Eminencjo, Wielce Błogosławiony Sawo, Metropolito Warszawski i całej Polski!

Ekscelencje, Czcigodni Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodni Kapłani, Diakoni i Członkowie Zakonów!

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!

Szanowni Państwo!

 

Z radością przyjąłem wiadomość o tym, że Ławra Supraska odzyskuje swój centralny, najważniejszy obiekt, czyli historyczną cerkiew główną. W dniu konsekracji odbudowanej świątyni pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w męskim monasterze w Supraślu wszystkim uczestnikom tej podniosłej ceremonii przekazuję uroczyste gratulacje, wyrazy uszanowania i serdeczne pozdrowienia.

 

Siedemdziesiąt siedem lat temu miał miejsce szczególnie dramatyczny epizod w ponad pięćsetletniej historii klasztoru. Wycofujące się wojska niemieckie, wypędziwszy mnichów, wysadziły w powietrze świątynię, której piękno, okazałość oraz czczone tutaj ikony zaliczano przez wieki do prawdziwych skarbów polskiego prawosławia. Tamten barbarzyński akt powiększył ogromną liczbę krzywd i zbrodni popełnionych na naszym narodzie przez niemiecką III Rzeszę.

 

Dzisiaj jednak wpisany w naszą chrześcijańską wiarę triumf życia nad śmiercią i dobra nad złem staje się,  ustępując żalowi i cierpieniu, źródłem radości i wdzięczności. Uroczystość ta ma bowiem istotny wymiar symboliczny. Jest świadectwem duchowego odrodzenia i materialnego wzrostu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – chrześcijańskiej wspólnoty wiary i wartości, której liczni wierni wspaniale służyli i nadal służą Rzeczypospolitej, budując jej pomyślną przyszłość oraz powiększając jej dobra duchowe. 

 

Ufam, że ta podniesiona ze zgliszczy świątynia będzie przestrzenią, w której będzie się umacniał chrześcijański duch braterstwa, jedności i umiłowania naszej ziemskiej Ojczyzny. Proszę wszystkich zgromadzonych o przyjęcie najlepszych życzeń pokoju, szczęścia i dostatku w Państwa rodzinach, parafiach i wspólnotach zakonnych.
 

Z wyrazami szacunku i sympatii
 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu