Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 27 czerwca 2021

List z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości z okazji 40. rocznicy rejestracji
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych „Solidarność”
w Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

 

Wielce Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

 

Pozdrawiam serdecznie uczestników dzisiejszych uroczystości z okazji czterdziestej rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Spotykają się Państwo w szczególnym czasie, kiedy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. I właśnie w tym dziejowym kontekście należy postrzegać dorobek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – dorobek zasługujący na ogromny szacunek.

 

Utworzenie przed czterdziestu laty rolniczej „Solidarności” było wielkim sukcesem mieszkańców polskiej wsi, którzy upomnieli się o swoją godność, o wolność, o prawo do ziemi. Podpisane w wyniku strajków chłopskich porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie oraz następujące po nich wydarzenia bydgoskiego marca sprawiły, że po raz pierwszy od 1945 roku, w maju 1981 roku zarejestrowano prawdziwie wolny rolniczy związek zawodowy.

 

Polscy chłopi, którzy wcześniej stawili opór kolektywizacji, którzy przez lata bronili swojej ziemi, wolności sumienia i wyznania, zyskali silną reprezentację i umocnili w swoich szeregach ducha wspólnoty. Rolnicza „Solidarność”, tak jak polska wieś, wsparta była na mocnym fundamencie wartości – na trwaniu przy wierze ojców i narodowej tożsamości, na etosie pracy, na poczuciu chłopskiej dumy i godności. Bezpośrednim powodem powstania Niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” była potrzeba obrony przed niesprawiedliwością komunistycznych władz, ale cele działalności Związku wykraczały daleko poza ten aspekt. Nakreślił je trafnie Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy w homilii wygłoszonej w Tarnowie, 10 czerwca 1987 roku, mówił: Wiele zniekształceń
życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statusie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa, lub chłopa-robotnika pracującego z małym skutkiem a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego i niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać, nie gorzej niż inni, z dóbr kultury, i zdolnego do jej pomnażania
.

 

Polska wieś od tamtego czasu bardzo się zmieniła, a przeobrażenia te dotyczą niemal wszystkich sfer. Można powiedzieć, że wizja, o której mówił Papież Polak, spełniła się w dwójnasób. Polskie rolnictwo jest dziś w pełni nowoczesne, a polska żywność ceniona
na światowych rynkach. Swój renesans przeżywa także twórczość ludowa, a dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich jest cenione na równi z innymi wytworami kultury narodowej. To bez wątpienia także efekt pracy, jaką od czterdziestu lat na polskiej wsi prowadzi rolnicza „Solidarność”.

 

Stajemy dzisiaj w obliczu nowych wyzwań. Polscy rolnicy nie muszą się już obawiać, że zostaną im odebrane ich prawa. Wciąż jednak aktualne pozostają kwestie ekonomiczne i problemy społeczne – takie jak choćby wykluczenie transportowe. Rolnictwo jest naszym narodowym dobrem, a polska wieś domem dla piętnastu milionów Polaków. Dlatego tym wyzwaniom musimy wspólnie stawić czoła, aby stale podnosić konkurencyjność polskiej żywności i zachować model, którego podstawą jest rodzinne gospodarstwo rolne,
ale także, by zapewnić mieszkańcom obszarów wiejskich godne życie i dobre warunki rozwoju. Mając to wszystko na uwadze, w czerwcu 2020 roku podpisałem porozumienie programowe z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz powołałem Radę do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

 

Dziękuję wszystkim członkom rolniczej „Solidarności”, którzy działają na rzecz dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. Chylę czoła przed bohaterami wydarzeń rzeszowsko-ustrzyckich i bydgoskiego marca oraz wszystkimi, którzy w mrocznych czasach komunizmu
mieli odwagę sprzeciwić się ówczesnej władzy. Wszystkich uczestników dzisiejszych uroczystości raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam.

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP.

Poleć znajomemu