Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 czerwca 2021

List z okazji 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku

  |   Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Fot. Urząd Miasta Poznania Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Fot. Urząd Miasta Poznania Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Fot. Urząd Miasta Poznania Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Fot. Urząd Miasta Poznania Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Fot. Urząd Miasta Poznania Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Fot. Urząd Miasta Poznania

                                                                       Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                                       65. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku

                                                                                  

 

Bohaterscy Uczestnicy Poznańskiego Zrywu!

Szanowni Poznaniacy!

Szanowni Państwo!

 

„Jesteśmy głodni!” „Żądamy chleba!” „Chcemy żyć!” „Precz z dyktaturą!” Przed 65 laty z tymi hasłami na transparentach wyszli na ulice mieszkańcy Poznania. W stutysięcznym tłumie byli robotnicy i studenci, młodzież i całe rodziny. Razem zaprotestowali przeciwko wyzyskowi i zniewoleniu naszego narodu przez reżim komunistyczny. Dzisiaj łącząc się z Państwem, przybyłymi na plac Adama Mickiewicza, pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 roku, składam hołd pamięci ofiar i bohaterów zrywu.

 

Był to już drugi raz w XX wieku, kiedy Wielkopolanie – tradycyjnie skłonni raczej do wytrwałych działań organicznych niż do powstań zbrojnych – wystąpili gwałtownie w obronie podstawowych praw i godności. W grudniu 1918 roku skłaniała do tego nadzieja na szybkie zjednoczenie ziem polskich w odrodzonym państwie. W czerwcu ’56 do walki pchało zaś poczucie bezsensu codziennej pracy i determinacja, by położyć kres niszczeniu kraju. Znana z gospodarności społeczność tego jednego z najwyżej rozwiniętych i najzasobniejszych regionów Polski nie mogła już dłużej znieść tego, jak władza rzekomo „ludowa” ograbiała masy pracujące. Jak komunistyczna gospodarka planowa uczyniła pracę ludzi bezowocną. Poznaniacy nie chcieli już dłużej słuchać propagandy, mówiącej o równości i demokracji, lecz skrywającej pogardę rządzących dla zwykłych ludzi. Powiedzieli więc „sprawdzam” i obnażyli prawdziwe oblicze systemu i zakłamanie jego funkcjonariuszy.

 

Komuniści utopili bunt we krwi, ale prawda o nim rozeszła się szybko po całej Polsce. Dziś w na powrót wolnej Ojczyźnie czcimy pamięć Poznańskiego Czerwca ’56, który uznajemy za jedno z narodowych powstań. Jego uczestnicy – polegli, a także liczni represjonowani jeszcze przez długi czas potem – są bohaterami niepodległej Rzeczypospolitej. Przesłanie ich zrywu przypomina zaś o tym, co należy do najważniejszych zadań państwa: zapewnić obywatelom zarówno demokratyczne swobody, jak też bezpieczeństwo i godne życie. Po to bowiem mamy własne suwerenne państwo, aby móc jednocześnie smakować chleb – owoc własnej pracy – i cieszyć się wolnością. Zawdzięczamy to zaś odwadze i poświęceniu poznaniaków, którzy w „czarny czwartek”, 28 czerwca 1956 roku, przeciwstawili się zniewoleniu w imię wolności narodu, sprawiedliwości i godności ludzkiej.

 

Chwała bohaterom!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.

 

Poleć znajomemu