Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 czerwca 2021

List z okazji wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

                                                                                                                  Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości wręczenia

Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

w Warszawie

 

 

Szanowni Laureaci!

Szanowni Członkowie Wysokiej Kapituły!

Panie i Panowie!

 

Zachowanie pamięci jest warunkiem trwania narodu. To właśnie wspólna pamięć jest tym, co nas łączy, co buduje naszą tożsamość i pozwala określać kierunki, w jakich chcemy podążać w przyszłości. Dlatego cieszę się, że już po raz dwudziesty wręczana jest Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939–1989. Znakomite grono jej laureatów powiększa się dziś o kolejne osoby i instytucje, którym zawdzięczamy wiedzę i pamięć o polskich losach w ostatnich ośmiu dziesięcioleciach.

 

Wśród Dostojnych Laureatów są świadkowie historii jak Pan Czesław Nowak, współorganizator strajków w porcie Gdańsk w 1970 roku, działacz „Solidarności” i współzałożyciel Stowarzyszenia „Godność”, dążącego do ukarania winnych zbrodni komunistycznych, oraz inicjator wielu przedsięwzięć upamiętniających walkę z komunizmem, ksiądz Władysław Palmowski, kapelan „Solidarności”, koordynator pomocy osobom internowanym w stanie wojennym, nękany i rozpracowywany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, Pan Jerzy Giza, autor „Nowosądeckiej listy katyńskiej” – pracy poświęconej dwustu pięćdziesięciu sześciu sądeczanom zamordowanym przez sowieckich oprawców – który w latach osiemdziesiątych brał udział w licznych inicjatywach opozycyjnych i jak nikt inny przyczynił się do zachowania pamięci o sądeckich ofiarach zbrodni katyńskiej.

 

Niezwykłe zasługi dla podtrzymywania pamięci narodowej ma także Muzeum Polskie w Chicago, które jest nie tylko miejscem przechowywania cennych dzieł sztuki, pamiątek po Ignacym Janie Paderewskim, Tadeuszu Kościuszce i innych wybitnych Polakach mieszkających w Stanach Zjednoczonych oraz materialnych świadectw życia polskiej społeczności w Ameryce, lecz także ważnym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego i znakiem polskości na amerykańskiej ziemi.

 

Cieszę się, że wśród tegorocznych laureatów Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” znaleźli się też Ojcowie Redemptoryści posługujący w Radiu Maryja. Nie sposób przecenić wkładu w zachowanie pamięci o naszej najnowszej historii, jakim są wyemitowane przez Radio Maryja w ciągu niemal trzydziestu lat jego istnienia audycje, a także programy poświęcone historii w Telewizji Trwam, artykuły w „Naszym Dzienniku”, konferencje organizowane w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej oraz wydawane pod egidą Radia Maryja publikacje. Na wielkie uznanie zasługuje inicjatywa utworzenia Instytutu i budowy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II. Chcę w tym miejscu wspomnieć zwłaszcza zmarłego niedawno o. dr. Mariana Sojkę, który temu dziełu poświęcił się w sposób szczególny.

 

Gratuluję serdecznie tegorocznym Laureatom i dziękuję za wszystko, co zrobili Państwo dla utrwalenia losów i czynów naszego narodu. Dziękuję Wysokiej Kapitule za to, że pochyla się nad działalnością tych, którzy zasłużyli się dla trwania naszej wspólnej pamięci.

 

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” jest osobistym uhonorowaniem zasług, ale stanowi też swoiste upamiętnienie osób, które nie szczędząc czasu, sił i środków, upamiętniają innych. Jako Prezydent Rzeczypospolitej dziękuję wszystkim, którzy naszą historię traktują jak najcenniejszy skarb i starają się ją na różne sposoby podtrzymywać, prezentować i pięknie zostawiać ją dla potomnych. Wiem, że takich osób jest bardzo wiele, również wśród młodego pokolenia. Niech wręczana dzisiaj Nagroda będzie dla nich wszystkich zachętą
do poszukiwania, pielęgnowania i udostępniania śladów pamięci.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Doradca Prezydenta RP Barbara Fedyszak-Radziejowska.

Poleć znajomemu