Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 lipca 2021

List do Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

                                                                                  Jego Magnificencja

                                                                                  Profesor Sylwester Tabor

                                                                                  Rektor
                                                                                  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

 

Magnificencjo Panie Rektorze!

Szanowni Państwo!

 

Przesyłam serdeczne gratulacje z okazji uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Na Pańskie ręce przekazuję wyrazy uznania dla osób i instytucji, które przyczyniają się do realizacji tej ważnej inwestycji. Łączę również pozdrowienia dla wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości.

 

Bardzo się cieszę, że krakowski Uniwersytet Rolniczy wkrótce wzbogaci się o nowoczesny ośrodek naukowo-dydaktyczny, w którym prowadzone będą badania i zajęcia dydaktyczne dotyczące tak bardzo istotnej dziedziny. Żywność ma znaczenie strategiczne, a jej krajowa produkcja zapewnia Polakom bezpieczeństwo i dobrobyt. Dostępność płodów rolniczych o wysokiej jakości i ekologiczne technologie wytwarzania sprawiają, że polskie towary cieszą się też popularnością za granicą, a ich eksport stanowi duży wkład w bilans handlowy. Jednak aby utrzymać tę pozycję na rynku międzynarodowym i rozwijać możliwości produkcyjne, konieczne jest stałe poszukiwanie i wdrażanie coraz to nowych innowacyjnych rozwiązań. Dlatego jestem przekonany, że powstający obiekt, dzięki wyposażeniu w najnowocześniejszą tego rodzaju infrastrukturę w Małopolsce i całym południowym regionie kraju, przysłuży się dobrze gospodarce narodowej oraz zdrowiu i jakości życia rodaków.

 

Raz jeszcze gratulując, składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej realizacji inwestycji, a także wielu następnych sukcesów dla całej społeczności uczelni – kadry naukowej i dydaktycznej, studentów oraz pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                   Andrzej Duda

 

List został odczytany przez ministra Piotra Ćwika.

Poleć znajomemu