Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 11 lipca 2021

List do uczestników 30. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja

Po prawej ołtarz na Jasnej Górze, po lewej poniżej tłum zgromadzonych wiernych

Jasna Góra | W imieniu Prezydenta RP list odczytała Szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych / Fot. Monika Bilska

Organizatorzy i Uczestnicy

30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja

na Jasną Górę

 

 

Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodny Ojcze Dyrektorze, Czcigodni Ojcowie Redemptoryści!

Czcigodni Gospodarze – Ojcowie Paulini!

Czcigodni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!

Droga Rodzino Radia Maryja!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa przybyłych na Jasną Górę. Już po raz trzydziesty Rodzina Radia Maryja pielgrzymuje do częstochowskiego sanktuarium Czarnej Madonny, by razem dziękować za kolejny rok pracy dla dobra Kościoła, bliźnich i Ojczyzny. Z okazji tego jubileuszu całej Państwa wspólnocie składam gratulacje i wyrażam wdzięczność za wielki wkład w budowanie Polski wiernej swojemu patriotycznemu i chrześcijańskiemu dziedzictwu. Łączę się z Państwem duchowo w przeżywaniu obecnych uroczystości, a także w oczekiwaniu na zbliżające się grudniowe obchody 30-lecia działalności Radia Maryja.

 

We współczesnym świecie, naznaczonym głębokimi przemianami społecznymi, technicznymi i cywilizacyjnymi, człowiek doświadcza często rozmaitych obaw i niepokojów, przeżywając je w osamotnieniu. Państwa wspólnota znalazła trafną odpowiedź na te wyzwania, i to już u samych ich początków. Dzięki inicjatywie Ojców Redemptorystów powstała ta wspaniała sieć komunikacji i informacji, dialogu i modlitwy, która miliony ludzi dobrej woli w kraju i na świecie zjednoczyła wokół fundamentalnych wartości. Idąc razem przez kolejne dekady ku przyszłości, dzieląc się radościami i wspólnie mierząc się z przeciwnościami, niosą Państwo sobie nawzajem wsparcie i otuchę, a zarazem służą tak samo inspiracją i entuzjazmem do coraz to nowych dzieł. Działając w tym głęboko ewangelicznym duchu, dają Państwo piękne świadectwo żywej wiary, niewyczerpanej nadziei i miłości bliźniego.

 

Chcę dziś podziękować całej Rodzinie Radia Maryja – kapłanom, zakonnikom i zakonnicom oraz świeckim – za to wszystko, a zwłaszcza za troskę o nasze największe doczesne wspólne dobro: o Rzeczpospolitą. Dziękuję za kultywowanie tradycyjnych, lecz zawsze aktualnych wzorców łączenia zaangażowania religijnego z aktywnością obywatelską. Dziękuję za Państwa gorące, otwarte serca, za wrażliwość na potrzeby innych oraz stałą gotowość do spieszenia im z pomocą. I raz jeszcze gratulując tej jubileuszowej pielgrzymki, życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej oraz powodzenia we wszystkich – jakże cennych dla Kościoła i Ojczyzny – przedsięwzięciach, podejmowanych razem pod egidą Radia Maryja, „Naszego Dziennika”, Telewizji Trwam oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

Podczas uroczystości na Jasnej Górze list odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Poleć znajomemu