Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 września 2021

Do uczestników gali z okazji 70-lecia działalności PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Wrocław | Gala z okazji jubileuszu 70-lecia PGNiG GAZOPROJEKT S.A. Minister Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list Prezydenta. Fot. Krzysztof Zołoteńki

Uczestnicy i Organizatorzy

Gali Jubileuszowej z okazji 70-lecia działalności

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa to jedno z największych, najbardziej znaczących przedsiębiorstw naszej gospodarki narodowej. Potencjał PGNiG  w ogromnym stopniu jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niezwykle  ważną rolę w tej strategicznej misji odgrywa Państwa firma – PGNiG GAZOPROJEKT S.A. Obchodzą właśnie Państwo piękny jubileusz 70-lecia nieprzerwanej działalności na polskim rynku. Z tej okazji pragnę złożyć serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia wszystkim, którzy stworzyli i konsekwentnie rozwijają bogaty dorobek GAZOPROJEKTU.

 

Zobacz także: Odznaczenia dla pracowników PGNiG GAZOPROJEKT S.A. Gala z okazji jubileuszu 70-lecia PGNiG GAZOPROJEKT S.A. Państwa biuro projektowe położyło wielkie zasługi dla odbudowy przemysłu gazowniczego  w naszym kraju po zniszczeniach II wojny światowej. Dokonania firmy budzą głęboki szacunek – należą Państwo do ścisłej czołówki dostawców usług projektowych, zajmując pozycję lidera  w branży gazowniczej i paliwowo-energetycznej. Opracowane przez Państwa koncepcje stały się podstawą do zbudowania osiemdziesięciu tysięcy kilometrów sieci gazowych oraz innych ważnych obiektów, stanowiących kluczowe elementy infrastruktury gazowniczej w Polsce. Państwa wiedza, umiejętności, doświadczenie i inwencja, a także postawa publicznej służby i patriotyzmu gospodarczego są bardzo cennym atutem rozwojowym naszej Ojczyzny.

 

W ostatnich latach pracownicy PGNiG GAZOPROJEKT istotnie przyczynili się do przeprowadzenia przekształceń w naszym systemie energetycznym, służących dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw paliw. Wiele zawdzięcza Państwu z powodzeniem urzeczywistniany program Baltic Pipe, który umocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, a tym samym niepodległość Rzeczypospolitej i naszą niezależność w wymiarze ekonomicznym.

 

Wyzwania klimatyczne, środowiskowe i cywilizacyjne, a także potrzeba utrzymania konkurencyjności gospodarczej Polski przemawiają za głęboką, konsekwentną transformacją energetyczną naszego kraju. PGNiG GAZOPROJEKT śmiało podejmuje te wyzwania, pomnażając swoje kompetencje w projektowaniu urządzeń z dziedziny technologii wodorowych oraz innych nowoczesnych rozwiązań, ograniczających emisyjność dwutlenku węgla. Jestem przekonany, że Polska może liczyć na Państwa wysokie kwalifikacje i zaangażowanie.

 

Raz jeszcze winszuję pięknego jubileuszu. Składam serdeczne gratulacje wszystkim uhonorowanym za wieloletnie zasługi. Życzę Państwu kolejnych osiągnięć i spełnienia ambitnych zamierzeń. Życzę poczucia dumy i satysfakcji z wypełnianej misji, a także zdrowia, osobistego i rodzinnego powodzenia oraz wszelkiej pomyślności. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Poleć znajomemu