Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 września 2016

List Prezydenta do Arcybiskupa Canterbury PL/ENG

Przewielebny Arcybiskupie,

 

wielu moich rodaków wybrało Zjednoczone Królestwo jako swoje miejsce zamieszkania oraz zawodowego życia. Od momentu otwarcia granic Wielkiej Brytanii w 2004 roku, po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Polacy stali się największą mniejszością etniczną na wyspach brytyjskich. Język polski stał się drugim, po języku angielskim, najczęściej używanym językiem w Anglii. Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie, jakiego udzielili nam Brytyjczycy. Na przestrzeni ostatnich dwunastu lat Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, znacznie przyczynili się do społeczno-gospodarczego rozwoju Zjednoczonego Królestwa.

 

Niestety, w ciągu ostatnich tygodni byliśmy świadkami zdarzeń, które spowodowały głębokie zaniepokojenie zarówno moich Rodaków, jak i moje osobiste. 27 sierpnia br. polski obywatel, Arkadiusz Jóźwik, wraz ze swoim przyjacielem, zostali zaatakowani przez grupę nastolatków w miejscowości Harlow. Doprowadziło to do jego śmierci. Tydzień później, parę godzin po marszu milczenia ku upamiętnieniu naszego Rodaka, zaatakowanych zostało kolejnych dwóch Polaków. Brytyjska policja opisuje to wydarzenie jako potencjalnie motywowane narodowościową nienawiścią.

 

Przewielebny Arcybiskupie,

 

Jest niezwykle ważne, by podobne wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły, gdyż mogą potencjalnie prowadzić one do trwałych podziałów pomiędzy społecznością polską i angielską. Te z kolei mogą spowodować erozję lokalnych wspólnot, odznaczających się zasadniczo pozytywną i konstruktywną obecnością osób polskiego pochodzenia.

 

Pamiętając słowa Arcybiskupa z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Centrum Anglikańskiego w Rzymie, głoszące, że „jedność chrześcijan ma istotne znaczenie w coraz bardziej podzielonym świecie”, proszę pozwolić mi, Arcybiskupie, zwrócić uwagę na problem ataków skierowanych wobec Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Proszę również pozwolić mi zaapelować o konstruktywne wysiłki ze strony Kościoła Anglikańskiego i lokalnych parafii na rzecz złagodzenia negatywnych skutków nietolerancji i ksenofobii dotykających mniejszości narodowych, w tym społeczności polskiej.

 

Niniejszy apel wynika z mojej troski o Rodaków mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie, oraz z przekonania, że kwestia poszanowania mniejszości jest również priorytetem dla Arcybiskupa. Tylko poprzez wzajemne zrozumienie i troskę w stosunku do bliźniego możemy zbudować kwitnące i dobrze rozwijające się społeczeństwo.

           
Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Poleć znajomemu