Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 września 2016

List Prezydenta do Arcybiskupa Westminster PL/ENG

Wasza Eminencjo,

 

od momentu wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2004 roku, wielu moich Rodaków wybrało Zjednoczone Królestwo jako swoje miejsce zamieszkania i zawodowego życia. W ciągu ostatnich dwunastu lat, Polacy stali się najliczniejszą mniejszością w Wielkiej Brytanii. Ponadto, język polski stał się drugim najczęściej używanym językiem w Anglii, obok języka angielskiego. Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie, jakiego udzielili nam Brytyjczycy. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii znacznie przyczynili się do społeczno-gospodarczego rozwoju Zjednoczonego Królestwa.

 

Niestety, w ciągu ostatnich tygodni byliśmy świadkami zdarzeń, które spowodowały głębokie zaniepokojenie zarówno moich Rodaków, jak i moje osobiste. 27 sierpnia br. polski obywatel, Arkadiusz Jóźwik, wraz ze swoim przyjacielem, zostali zaatakowani przez grupę nastolatków w miejscowości Harlow. Doprowadziło to do jego śmierci. Tydzień później, parę godzin po marszu milczenia ku upamiętnieniu naszego Rodaka, zaatakowanych zostało kolejnych dwóch Polaków. Brytyjska policja opisuje to wydarzenie jako potencjalnie motywowane narodowościową nienawiścią.

 
Wasza Eminencjo,
 

jest niezwykle ważne, by podobne wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły, gdyż mogą potencjalnie prowadzić one do trwałych podziałów pomiędzy społecznością polską i angielską. Te z kolei mogą spowodować erozję lokalnych wspólnot, odznaczających się zasadniczo pozytywną i konstruktywną obecnością osób polskiego pochodzenia.

 

Warto pamiętać słowa wypowiedziane przez Waszą Eminencję w następstwie pierwszej fali ksenofobii, jaka dotknęła Wielką Brytanię po tym, jak jej obywatele zdecydowali się opuścić Unię Europejską: „ten gwałtowny wzrost rasizmu, nienawiści wymierzonej w innych, jest czymś czego nie możemy tolerować. Musimy powiedzieć, że jest to po prostu nie do zaakceptowania w społeczeństwie opartym na zasadach humanitarnych, a tego typu zachowania nigdy nie powinny być prowokowane czy promowane” oraz „musimy jeszcze raz zrozumieć sens naszego istnienia w kontekście wspólnego życia, wspólnego tworzenia i kształtowania społeczeństwa”.

 

Proszę mi pozwolić, Wasza Eminencjo, zwrócić uwagę na problem ataków skierowanych wobec Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie proszę również pozwolić mi zaapelować o konstruktywne wysiłki ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego w Zjednoczonym Królestwie na rzecz złagodzenia negatywnych skutków nietolerancji i ksenofobii dotykających mniejszości narodowych, w tym społeczności polskiej.

 

Niniejszy apel wynika z mojej troski o Rodaków mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie, oraz z przekonania, że kwestia poszanowania mniejszości jest również priorytetem dla Waszej Eminencji. Tylko poprzez wzajemne zrozumienie i troskę w stosunku do bliźniego możemy zbudować kwitnące i dobrze rozwijające się społeczeństwo.

           
 
Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda
 
Poleć znajomemu