przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 10 września 2016

List Pary Prezydenckiej z okazji VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu

Uczestniczki i Uczestnicy

VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich
i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich

z okazji 150-lecia kół włościanek
w Licheniu
 
Szanowne Panie!
Szanowni Państwo!
 

Kobiety od wieków pełnią niezwykle ważną, odpowiedzialną rolę w polskiej rodzinie i polskim domu, a także w historii naszego narodu. Kiedy mężczyznom przychodziło walczyć i ginąć w obronie wolności Ojczyzny – w rękach kobiet spoczywała misja utrzymania domowego ogniska, wychowania dzieci na dobrych Polaków, ocalenia narodowego bytu i tożsamości.


To właśnie pokoleniom żon, matek i babć w ogromnym stopniu zawdzięczamy przechowanie wiary, ducha patriotyzmu, polskiej tradycji. W sposób szczególny działo się tak i nadal dzieje w środowisku wiejskim. Kobiety mają również ogromne zasługi w budowaniu międzyludzkich więzi i organizowaniu życia wiejskich społeczności.

 

Serdecznie pozdrawiamy wszystkie uczestniczki Ogólnopolskiego Zjazdu w Licheniu – kobiety aktywne i zaradne, cieszące się społecznym autorytetem, liderki lokalnych wspólnot. Składamy Paniom wyrazy wielkiego uznania za dobro czynione dla swoich społeczności, dla polskiej wsi i dla Ojczyzny.

 

To bardzo cenne, że kobiety wiejskie organizują się i razem działają już od stu pięćdziesięciu lat. Pamiętamy, że pierwsze na ziemiach polskich Towarzystwo Gospodyń powstało w 1866 roku w Piasecznie koło Gniewa. Jubileusz ten świadectwem, że w polskiej kulturze włościańskiej kobiety od dawna mają istotną, partnerską pozycję. Do gospodyń niejednokrotnie należy głos decydujący – i to nie tylko we własnym domu, na własnej ziemi, we własnym obejściu. Nie tylko tam kobiety tworzą podwaliny międzyludzkich relacji i społecznego ładu. Jak mądrze mówią mieszkańcy wsi: kobiety dbają, aby ścieżki między domami nie pozarastały trawą.

 

Łącząc swoje talenty, umiejętności i doświadczenia, korzystając ze swojej niewyczerpanej energii – umacniają Panie na polskiej wsi społeczną solidarność, samoorganizację i samorządność. Troszczą się Panie o to wszystko, co buduje poczucie przynależności i tożsamości. O to, co zakorzenione jest w lokalnej tradycji, w przebogatym folklorze, a jednocześnie jest otwarte na wyzwania przyszłości. Organizacje, które Panie reprezentują, a także każda z Pań osobiście, tworzą ogromnie wartościowy kapitał społeczny – jeden z filarów wszelkiego rozwoju.

 

Wiemy, jak wiele jest w Waszych środowiskach kobiet zaangażowanych w działalność obywatelską, samorządową, charytatywną. Jak wiele jest kobiet przedsiębiorczych, tworzących miejsca pracy i budujących podstawy pomyślnego bytu. Mających istotny wpływ na integrowanie wiejskich społeczności, na wprowadzanie nowoczesnych, a jednocześnie praktycznych pomysłów służących dobru wspólnemu. Wszystkimi osiągnięciami i doświadczeniami, jak również marzeniami i planami, pragną się Panie dzielić podczas Zjazdu i niosą je Panie we wspólnej pielgrzymce do Sanktuarium Licheńskiego. Serdeczną myślą łączymy się z Paniami podczas tych uroczystości jubileuszowych i raz jeszcze dziękujemy za Waszą aktywność.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

 

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

 

 

 
 
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.