przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 15 października 2016

List prezydenta do Uczestników i Organizatorów konferencji pt. Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato Si'

  |   List odczytała Szefowa KPRP Małgorzata Sadurska. fot. Paweł Kula / Biuro Prasowe Sejmu) List odczytała Szefowa KPRP Małgorzata Sadurska. fot. Paweł Kula / Biuro Prasowe Sejmu)
Uczestnicy i Organizatorzy konferencji

pt. Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato Si’

 
 

Szanowni Państwo – Panie i Panowie Parlamentarzyści!

Szanowny Panie Ministrze!

Ekscelencje Księża Biskupi! Czcigodni Kapłani!

Szanowni Zgromadzeni!

 

Z prawdziwą satysfakcją odpowiedziałem na zaproszenie do objęcia honorowym patronatem Państwa dzisiejszego spotkania. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, za którą wyrażam uznanie Jego Eminencji Kardynałowi Gerhardowi Müllerowi, Prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, oraz Panu Profesorowi Janowi Szyszce, Ministrowi Środowiska w Rządzie Rzeczypospolitej.

 

Temat konferencji – Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato Si’ – odnosi się do kilku fundamentalnych zagadnień. Za ich wspólny mianownik uważam ideę dobra wspólnego. Wszak postulat zrównoważonego rozwoju oznacza, między innymi, prymat interesów całego społeczeństwa nad interesami podmiotów gospodarczych nastawionych na maksymalizację zysków. To również przypomnienie faktu, że wszelkie zasoby, którymi gospodarują ludzie, są ograniczone. To wreszcie solidarność z przyszłymi pokoleniami, których nie chcemy i nie możemy obciążać nabrzmiałymi problemami społeczno-ekonomicznymi oraz skutkami dewastacji środowiska naturalnego. Jego Świątobliwość Papież Franciszek dostrzega wagę tej problematyki. Apeluje, aby patrzeć na nią w perspektywie chrześcijańskiej nauki o godności człowieka oraz o roli i wartości przyrody – odzwierciedlającej dobro i moc jej Stwórcy, danej człowiekowi jako środowisko życia i rozwoju. Encyklika Laudato Si’ nie ogranicza się
do przypomnienia oczywistego faktu, iż od kondycji środowiska naturalnego zależą podstawy biologicznej egzystencji nas wszystkich. Omawia również duchowe, moralne i społeczne konsekwencje naszych wyborów dotyczących szeroko pojętego środowiska życia człowieka. W tym również tych rozstrzygnięć, które odnoszą się do ochrony, pomnażania i eksploatacji zasobów przyrodniczych. Cieszę się, że przedsięwzięcia takie, jak dzisiejsza konferencja, przybliżają bogactwo treści tego wyjątkowego dokumentu. Potrzeba szerokiej debaty społecznej dotycząca zagadnień poruszanych w Encyklice Laudato Si’ wydaje się coraz ważniejszą i coraz pilniejszą potrzebą.

 

Szanowni Państwo, budując Polskę XXI wieku wciąż czerpiemy ze skarbca tradycji i doświadczeń naszych przodków. Tegoroczny jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski przypomina nam, że polska państwowość, kultura i tożsamość narodowa trwają i przeobrażają się w oparciu o zdobycze cywilizacji chrześcijańskiej, w odniesieniu do chrześcijańskiej etyki i antropologii. To z tego wielkiego dziedzictwa narodził się polski etos wolności i solidarności. Jestem przekonany, że Polska przyszłości będzie zamożna, sprawiedliwa i bezpieczna, że będzie czystym i przyjaznym środowiskiem życia, pracy, twórczości, nauki i odpoczynku. Jednak podstawowym i rozstrzygającym tego warunkiem jest przyznanie pierwszeństwa dobru wspólnemu.

 

Dlatego z zainteresowaniem będę oczekiwał na wnioski z Państwa dyskusji, na teoretyczne i praktyczne wskazania, jak o owo dobro wspólne zabiegać. Życząc owocnej i inspirującej wymiany myśli, serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 
Z wyrazami szacunku
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 
Andrzej Duda
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.