Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 16 października 2016

List Prezydenta RP do Uczestników uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej

  |   W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia państwowe wręczył, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim, Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia państwowe wręczył, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim, Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia państwowe wręczył, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim, Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia państwowe wręczył, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim, Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia państwowe wręczył, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim, Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Uczestnicy uroczystości 

wręczenia odznaczeń państwowych

Polakom ratującym Żydów 

podczas II wojny światowej

 
 
 
Szanowni Państwo!
 

Dzisiejsza uroczystość jest hołdem złożonym Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Pragniemy uczcić pamięć milionów ofiar zagłady i wszystkich, którzy przeciwstawili się terrorowi niemieckich nazistów, z narażeniem życia własnego i swoich bliskich udzielając pomocy bliźnim.


>> Poles saving Jews during World War II

 

Rzeczpospolita przez tysiąc lat była dla Żydów gościnnym domem – ziemią Polin. Nasze narody żyły w jednym kraju. Byliśmy współobywatelami, sąsiadami, choć wyznawaliśmy różne religie i mówiliśmy innymi językami. Dziś jesteśmy spadkobiercami naszej wspólnej polsko-żydowskiej historii i dziedzicami Rzeczypospolitej Przyjaciół, z której pochodziło wielu wybitnych przedstawicieli narodu żydowskiego, takich jak zmarły niedawno były prezydent Państwa Izrael Szymon Peres.

 

Wspólna historia Polaków i Żydów została w sposób dramatyczny przerwana przez agresję nazistowskich Niemiec. W 1939 roku Rzeczpospolita utraciła niepodległość i znalazła się pod okupacją hitlerowską. W zniewolonym kraju Niemcy chcieli złamać solidarność łączącą obywateli Rzeczypospolitej. Na naszej ziemi stworzyli fabryki śmierci i rozpoczęli Holokaust – najstraszliwszą zbrodnię w dziejach ludzkości. W Polsce i na wschód od niej za wszelką pomoc Żydom groziła kara śmierci. Jednak solidarności nie udało się złamać. Jak gwiazdy w mroku okupacji jaśniały czyny Polaków, którzy zdecydowali się pomagać swym żydowskim sąsiadom, choć często pomoc ta przypłacona była śmiercią zarówno ukrywających, jak i ukrywanych. Polacy ratujący Żydów stali się bohaterami czasu wojny na równi z żołnierzami Armii Krajowej i wszystkimi członkami konspiracji, którzy poprzez walkę zbrojną i tajną działalność cywilną przeciwstawiali się okupantom.

Dziś w imieniu Rzeczypospolitej składam hołd wszystkim Polakom ratującym Żydów. Chylę czoła przed Państwa męstwem i odwagą. Niejednokrotnie musieli Państwo podejmować wiele niewyobrażalnie trudnych decyzji. Z całego serca dziękuję Państwu za to, że w czasach nazistowskiego bestialstwa, narażając własne życie, a często także życie najbliższych, bronili Państwo elementarnych praw ludzkich, zanegowanych i zburzonych przez III Rzeszę: prawa człowieka do życia, prawa do godności, prawa do wolności. Przed wojną na straży tego porządku i tych praw stała II Rzeczpospolita. Podczas okupacji to Państwo wzięli na siebie odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo żydowskich współobywateli.

 

Dziś Rzeczpospolita oddaje Państwu cześć i chwałę poprzez uhonorowanie wysokimi odznaczeniami państwowymi. To wyraz dumy z chwalebnej postawy Polaków ratujących Żydów, którzy przyczynili się do tego, że jako naród godnie przetrwaliśmy noc okupacji. To również przejaw docenienia osób zajmujących się upamiętnieniem tych niezwykłych bohaterskich czynów. Myślę tu zwłaszcza o Polskim Towarzystwie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, które od trzydziestu lat szerzy wiedzę na temat Polaków ratujących Żydów. Jednocześnie dzisiejsza uroczystość stanowi symboliczne docenienie czynów wszystkich, także nieznanych z imienia i nazwiska, Polaków, którzy podczas II wojny światowej ocalali Żydów przed zagładą. Raz jeszcze bardzo dziękuję za Państwa wyjątkowe świadectwo, które – jestem o tym głęboko przekonany – będzie przekazywane kolejnym pokoleniom Polaków jako dowód polsko-żydowskiego braterstwa i solidarności oraz heroicznej wierności prawdzie i dobru.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu