przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 5 listopada 2016

List prezydenta na II Europejskim Kongresie w Obronie Chrześcijan

Organizatorzy i Uczestnicy

II Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan
w Krakowie
 
 

Eminencjo Księże Kardynale,

Szanowny Panie Przewodniczący grupy EKR w PE,

Dostojni Goście, Panie i Panowie!

 

Pragnę podziękować Państwu za zaproszenie na II Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan i wyrazić wielkie uznanie za kontynuowanie tej ważnej i potrzebnej inicjatywy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa. Z satysfakcją przyjąłem, że na dzisiejsze spotkanie w krakowskim Pałacu Krzysztofory przybyło tak wielu znakomitych uczestników. To dla mnie zaszczyt móc zwrócić się do członków organizacji międzynarodowych, ekspertów, polityków i duchownych, którzy swoim zaangażowaniem i działalnością przyczyniają się do zwrócenia uwagi międzynarodowej opinii publicznej na tak istotne, a wciąż niewystarczająco dostrzegane zjawisko, jakim są masowe prześladowania wyznawców chrześcijaństwa.

 

Wolność osobista, godność osoby ludzkiej i nienaruszalność jej życia, wolność sumienia i wyznania – to elementy katalogu niezbywalnych praw ludzkich, które wymagają dziś szczególnej ochrony. Co jednak najważniejsze, są to najbardziej powszechne pragnienia każdego człowieka. Niestety, coraz więcej jest na świecie państw, gdzie wolność i godność krępowane są polityczną opresją, a ludzie ponoszą śmierć za wyznawaną wiarę.

 

Na naszych, współczesnych, oczach martyrologia, która towarzyszyła początkom religii chrześcijańskiej, przestała być jedynie dawno minioną przeszłością. Takiego samego dramatu doświadczają obecnie coraz liczniejsi mieszkańcy Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Łamanie wolności sumienia, szykany i zastraszanie, bezkarne grabieże, akty gwałtu i przemocy, deportacje i wypędzenia, wreszcie męczeństwo z powodu wiary – są każdego dnia udziałem chrześcijańskiej społeczności w bardzo wielu miejscach świata.

 

Tragedia ta dotyka milionów przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, od stuleci osiadłych w swoich rodzinnych krajach, wrośniętych w historię i kulturę społeczeństw wielowyznaniowych. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że ich los nie spotyka się z należytym skupieniem i wrażliwością ze strony rządów państw i władz instytucji międzynarodowych. Uważam, że cały cywilizowany świat, uznający powszechność praw człowieka, nie może zgadzać się na takie traktowanie bliźnich. Nie możemy obojętnie milczeć wobec cierpienia chrześcijan, mordowanych w imię fanatyzmu religijnego i politycznego. Musimy pamiętać i winniśmy czynić, co tylko znajduje się w naszej mocy, aby poskramiać wszelkie zbrodnicze zapędy i zapobiegać kolejnym ofiarom.

 

Wszystkim ludziom, niezależnie od wyznawanej wiary, języka i narodowości, przysługują jednakowe uniwersalne prawa. Nikomu nie wolno siłą zmuszać innych do zmiany przekonań i wartości. Nikt też nie ma prawa dyskryminować innych ze względu na ich religię. Ludobójstwo popełniane na tle religijnym zasługuje wyłącznie na bezwzględne potępienie. Na społeczności międzynarodowej spoczywa obowiązek stanowczego reagowania i ochrony praw mniejszości religijnych. Dlatego, występując w imieniu Rzeczpospolitej na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, konsekwentnie apelowałem o aktywną solidarność z ofiarami i zdecydowane działania dla powstrzymania prześladowań chrześcijan. Jestem przekonany, że poszanowanie przyrodzonej godności i praw każdego człowieka to jedyna droga do budowania pomyślnej, bezpiecznej przyszłości dla wszystkich krajów i narodów.

 

II Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan ma do odegrania niezwykle ważną rolę. Życzę, aby Państwa spotkanie stało się miejscem owocnej refleksji nad sposobami działań, które będą mogły zapobiegać „zderzeniom cywilizacji” i zjawisku religijnego ludobójstwa.


Wierzę, że świat w XXI wieku nie będzie krwawą areną odradzającego się okrutnego barbarzyństwa. Wierzę, że dobro zatriumfuje nad złem, wzajemny szacunek nad nietolerancją. Wierzę w zwycięstwo siły prawa nad prawem siły.

 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.