Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 17 grudnia 2016

List Prezydenta RP do Organizatorów i Uczestników obchodów 46. rocznicy wydarzeń grudniowych 1970 roku w Szczecinie

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

46. rocznicy wydarzeń grudniowych 1970 roku

w Szczecinie

 
 
Szanowni Państwo!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na obchodach 46. rocznicy wydarzeń grudniowych. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Szczecina pielęgnują pamięć o tamtym wolnościowym zrywie i ofiarach brutalnej pacyfikacji przez reżim komunistyczny. Dziękuję Państwu za wierność dziedzictwu historycznemu naszego narodu i najwyższym wartościom, w imię których Polacy tak wiele razy stawali przeciwko tyranii totalitarnego systemu.

 

Ze wzruszeniem wspominam wizytę rok temu w Szczecinie, podczas której uczestniczyłem wraz z Państwem w uroczystościach na placu Solidarności. W imieniu Rzeczypospolitej złożyłem wówczas hołd poległym i represjonowanym, podpisałem Szczecińską Deklarację Grudniową i odsłoniłem tablicę upamiętniającą ofiary Grudnia’70. Dzisiaj łączę się z Państwem w zadumie i oddawaniu czci tym, którzy zaprotestowali w obronie ludzkiej godności, wolności narodu i sprawiedliwości społecznej i za tę odwagę zapłacili najwyższą cenę własnego życia. Jesteśmy im winni wieczną cześć i pamięć. Dziękuję wszystkim osobom i organizacjom, które dbają o to, aby kolejne pokolenia Polaków darzyły najgłębszym szacunkiem uczestników grudniowych strajków.

 

W roku 1970 szczecinianie stanęli przeciwko władzy, bo nie godzili się na życie w warunkach poniżenia. Razem powiedzieli głośno „nie” mimo grożących represji ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Chociaż komuniści blokowali informacje, protest ten usłyszano w całej Polsce. Było to wielkie wołanie o sprawiedliwość społeczną. Polacy, którzy wielkim wysiłkiem odbudowali kraj po zniszczeniach wojennych, zdali sobie sprawę, że wciąż cierpią niedostatek i za ciężką pracę nie otrzymują godnej zapłaty, a z owoców wspólnych wysiłków czerpią głównie kręgi uprzywilejowane. Reżim, który na swoich sztandarach wypisał hasła równości i demokracji, w rzeczywistości żywił pogardę dla obywateli i bezwzględnie ich wyzyskiwał. Tak widziano to w całym kraju, dlatego hasła podniesione na Wybrzeżu, spotkały się z powszechnym zrozumieniem, a akcje solidarnościowe rozlały się na wiele miast w innych regionach.

 

W aglomeracji szczecińskiej pracę przerwały załogi ponad stu zakładów. Ogólnomiejski Komitet Strajkowy z siedzibą w Stoczni Szczecińskiej na kilka dni przejął
realną władzę w mieście. By utrzymać władzę, komuniści zdecydowali się zdławić bunt siłą. Do pacyfikacji zaangażowano największe w dziejach PRL – poza stanem wojennym – siły milicji, służby bezpieczeństwa i wojska. Ale gniew społeczeństwa był tak potężny, że doszło do bratania się żołnierzy z protestującymi. Tutaj, w Szczecinie, stoczniowcy umieścili nawet na pojazdach wojskowych transparenty z żądaniami podwyżki płac i poparciem dla strajkujących w Gdańsku i Gdyni. Jednak zryw został brutalnie stłumiony. W Czarny Czwartek, 17 grudnia, na ulicach Szczecina zabito 16 osób, a liczby rannych nigdy już zapewne nie uda się ustalić. Strajk szczeciński zakończył się 22 grudnia, jako ostatni w kraju. Ale jeszcze długo potem trwały szykany i zastraszanie uczestników. Sprawcy masakry nigdy nie zostali ukarani.

 
Wydarzenia Grudnia’70 w Gdyni i Szczecinie należały do najbardziej wstrząsających zbrodni popełnionych przez komunistów na Polakach. Ale nie złamały ducha oporu: 10 lat później, w Sierpniu’80, to znów robotnicy Wybrzeża – w Trójmieście i Szczecinie – rozpoczęli pokojową rewolucję „Solidarności”, dzięki której odzyskaliśmy własne suwerenne państwo. Dzisiaj pamięć o zamordowanych przed 46 laty jest dla nas zobowiązaniem do budowy silnej, sprawiedliwej, bezpiecznej i solidarnej Rzeczypospolitej. Pamiętając o ich ofierze, chcemy budować niepodległą Polskę na duchowym fundamencie wartości, o które oni się upomnieli i za które oddali życie. Niechaj dzisiejsze obchody przypominają o zasadach sprawiedliwości społecznej, równości wszystkich obywateli i wzajemnym szacunku. I niech będą dla nas, współczesnych, inspiracją do podejmowania w duchu tych zasad naszej pracy i służby publicznej – dla dobra Ojczyzny i rodaków.
 

Chwała bohaterom Grudnia’70! Cześć ich pamięci!

 

Z wyrazami szacunku
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 
Andrzej Duda 
Poleć znajomemu