Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 października 2015

List prezydenta z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016

Magnificencje Panie i Panowie Rektorzy!

Panie i Panowie Profesorowie!

Drodzy Studenci!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam całą Rzeczpospolitą Akademicką, która rozpoczyna nowy rok pracy.


Z tej okazji składam wyrazy szacunku i gratulacje członkom kadry naukowej i dydaktycznej, studentom i doktorantom oraz wszystkim pracownikom polskich uczelni wyższych.


Życzę Państwu niewyczerpanej pasji w dążeniu do prawdy, satysfakcji z podejmowanych wysiłków i wielu znaczących osiągnięć.

 

Pragnę zapewnić, że będę wspierał działania na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Są one bowiem wizytówką Rzeczypospolitej. Od Państwa pracy zależy przyszłość naszego narodu. To na uczelniach – w twórczym dialogu doświadczonych mistrzów o uznanym dorobku z utalentowaną i pełną energii młodzieżą – powstają rozwiązania, które dają inspirację i siłę napędową do zmian.

 

Dlatego chciałbym przyczynić się do ożywienia współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami państwa. Uważam, że rządzący powinni uważniej słuchać opinii badaczy w kwestiach najważniejszych dla życia społecznego i gospodarczego Polski. Zależy mi, by Państwa trud przyczyniał się do modernizacji naszej Ojczyzny. Innowacyjne projekty, powstające w pracowniach uczelni, winny znajdować zastosowanie w działalności krajowych przedsiębiorstw. Będę też zabiegał o godne finansowanie nauki. Jest obowiązkiem władz troszczyć się o rozwój badań oraz należycie doceniać wysiłki i dokonania uczonych.

 

Liczę na Państwa coraz aktywniejsze uczestnictwo w debacie publicznej. Warto, by przy podejmowaniu ważnych dla całego kraju decyzji częściej niż dotąd czerpano z wiedzy i doświadczeń ludzi nauki. Jako Prezydent Rzeczypospolitej tego właśnie z serca życzę Państwu, tego życzę Polsce i Polakom.

 

Drodzy Studenci!

 

Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje do przyszłej pracy, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Szukajcie w nauce tego, co Was interesuje i zachęca do wysiłku. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Życzę Wam, by wiedza i dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentowały w przyszłości i dla Was, i dla Polski.

 

Vivat Academia, vivant Professores!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu